ملاک انتخاب رشته

آدمی هر زمان و در هر ثانیه از زندگی خود، از مواردی جزئی نظیر پلک زدن تا ازدواج، شغل و… در حال تصمیم گیری و انتخاب است. هر کدام از این انتخاب ها وی را در مسیری مجزا قرار داده و حیات وی را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا بایستی سعی بر سنجش گزینه های خود داشته و به گزینش بهترین مسیر بر اساس معیارهای خود اقدام نماییم. تحصیل یکی از این موارد مهم برای هر دانش آموز و داوطلب کنکورهای سراسری است. ملاک انتخاب رشته شما چیست؟ آیا ملاک های انجام انتخاب مناسب را می دانید؟

 

ملاک انتخاب رشته

تصمیم گیری براساس ملاک ها و معیارها بنا شده است که با اولویت بندی مناسب آن ها می توان درصد انتخاب موفق را افزایش داد. لذا برای تصمیم خوب دانستن و داشتن معیارهای خوب نیز لازم است.

در این بین انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهم ترین تصمیمات افراد در طول زندگی می باشد. باور ندارید؟ می توانید از اطرافیان تحصیل کرده خود بپرسید، که اگر به گذشته برگردند آیا باز هم به همان گونه انتخاب خود را انجام می دهند؟

هر فردی علایق و شخصیت خود را دارد و معیار و ملاک اصلی از خود او سرچشمه می گیرد. اما جدای از آن مواردی وجود دارد که بر حسب تحقیقات و تجارب بر روی انتخاب بهتر تاثیرگذارند. در همین راستا در این مقاله به بررسی ملاک انتخاب رشته تحصیلی خواهیم پرداخت. در صورت وجود هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید.

قبل از شروع حتما بخوانید…

با یک مثال بحث خود را ادماه می دهیم. داوطلبی داریم که مهم ترین ملاک انتخاب رشته وی بازار کار و درآمد رشته است. به همین دلیل در پی رشته ای می رود که از ملاکش تبعیت نماید. در مقابل داوطلبی دیگر بسیار به ریاضی علاقمند بوده و می خواهد حتما وارد این رشته شود. در نگاه سطحی اینطور در نظر می گیریم که هر دو به خودشناسی از خود رسیده اند. بر حسب نقاط قوت و ضعف و شخصیت خود این ملاک را برای خود گزیده اند.

لذا مهم ترین ملاک انتخاب رشته های تحصیلی و در زمینه های دیگر مثل شغل، ازدواج، مهاجرت و… خودشناسی است. اینکه رفتار و افکار خود ار بشناسید، کمبودها و قوت های خود را شناسایی و بر حسب آن ها گزینش مناسبی داشته باشید.

برای خودشناسی و ملاک انتخاب رشته خوب، لازم است به جای محیط بیرونی به درون خود بنگرید. ابعاد مختلف شخصیتی خود را در محیط های شغلی، خانوادگی، دوستان و تنهایی مورد ارزیابی قرار دهید. به چه چیز یا کس هایی علاقمند و از چه چیز یا کس های دوری می جویید.

  • درون گرا هستید یا برون گرا…
  • منطقی هستید یا احساسی…
  • حسی هستید یا شهودی…
  • قضاوت گر هستید یا ادراکی…

درون گرا یا برون گرا

یکی از موارد مهم در ملاک انتخاب رشته بوده و بعد اجتماعی و فردی شخص را بررسی می نماید. با توجه به حضور فرد در جامعه و محیط های کاری مختلف تاثیر این زاویه از شخصیت در رضایت شغلی مشهود می باشد.

افراد طیف غالب درون گرا علاقمند به انجام پروژه یا تحقیق به صورت فردی هستند. و بیشتر از صحبت و حضور در جمع، به تفکر در تنهایی می پردازند. تنها بودن به این افراد انرژی داده و حضور زیاد در جمع افراد و اجتماع آنان راخسته می کند.

افراد طیف غالب برون گرا از حضور در اجتماع و جمع افراد انرژی می گیرد. علاقمند به ارتباط با افراد مختلف بوده و شرکت در گروه های مختلف انرژی فعالیت را به آنان می دهد. کار تک نفره و تنها بودن آنان را خسته می کند.

نکته: از نظر شما این بعد از شخصیت در ملاک انتخاب رشته چه مقدار موثر است؟ و اینکه آیا خود را شناخته اید؟!

 

منطقی یا احساسی

منطقی یا احساسی

این تیتر از ملاک انتخاب رشته بیان دارد که سیر تفکر در این دسته از افراد جزء از مسیر منطق عبور نمی کند. اثرات تصمیم را به صوئرت منطقی ارزیابی کرده و جنبه احساسی را کنار می گذارند. علت و معلول برای آنان اهمیت داشته و در یک کلام عقل بر قلب می چربد.

اما افرادی که بعد احساسی غالبی دارند، چاشنی احساس و ارزش را در انتخاب های خود در نظر می گیرند. دلسوزی، مهربانی و همدلی را جزء جدا نشدنی رفتار و تفکرات خود قرار می دهند و در صدد کمک به اطرافیان و دیگران هستند. فردی با این بعد، در ملاک انتخاب رشته به اثرات و آینده آن زیاد اهمیتی نمی دهد. اینکه آن را دوست داشته و وی را بر سر ذوق و هیجان می آورد کافی است.

حسی یا شهودی

این بعد شخصیتی ملاک انتخاب رشته را با مورد قبل اشتباه نگیرید. در بعد شهودی شخصیت، فرد علاقمند به فکر و موارد انتزاعی است. ظرفیت هر رشته را سنجیده و در تخیل آن را به فرای سطح موجود می رسانند. بیشتر به آینده و پیشرفت می اندیشند. خلاقیت را در کلام آنان مشاهده کرده و انگار در دنیایی دیگر سیر می کنند.
برعکس بعد شهودی، بعد حسی شخصیت بیشتر در زمان حال سیر می کند.

داده ها را بر اساس واقعی و قابل درک بودن جمع آوری(مسافت، پول و…) می کنند. حقیقت های موجود ملاک انتخاب رشته آنان بوده و در تمرکز بر زمینه ها و اطلاعات فعلی موجود سرآمد هستند.

قضاوت گر یا ادراکی

این بعد شخصیتی در ملاک انتخاب رشته بیانگر افرادی است که از اتفاقات ناگهانی دل خوشی نداشته و برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت علاقه دارند. نظم برای آنان مهم بوده و برای کاهش استرس لحظات پایانی امور برنامه هایی را از قبل در دستور کار قرار می دهند.

در بعد ادراکی افراد سعی بر کنترل و پیش بینی کردن وقایع و زندگی ندارند. تغییرات را بعد و یا حین رویداد و کار اعمال می کنند. خودجوش بوده و سعی بر درک وقایع و سپس عمل دارند.

همانطور که مشاهده می کنید علاوه بر قسمت تحصیلی، در بخش های دیگر زندگی انتخاب ها ما را احاطه نموده اند. و هر انتخاب با خود یک سری رویدادها و تبعات مثبت و منفی به همراه دارد که هدف از معیاریابی مناسب افزایش کف ترازو به سمت موارد خوشایند می باشد.

در ادامه به بررسی برخی ملاک انتخاب رشته دیگر خواهیم پرداخت. در صورت وجود هرگونه سوال تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید.

ملاک انتخاب رشته مناسب

فرای نوشته ها و گفته های مختلف توسط افراد، سایت ها، رسانه ها و… هر داوطلب بنابه شخصیت و جهان متفاوتش می تواند معیارهای خاص خود را داشته باشد. به عنوان مثال فردی که 5 سال ورزش حرفه ای را دنبال نموده، ممکن است بنابه شخصیت احساسی همین زمینه را دنبال کرده و به رشته تربیت بدنی یا مرتبط وارد شود. یا اینکه شخصیت منطقی یا قضاوت گر داشته و تغییر مسیر دهد. در ادامه برخی ملاک انتخاب رشته بیان شده اند.

نکته: فرد در انتخاب خود باید برآیندی از تمامی معیارها در نظر بگیرد. معیارها مکمل و هرکدام اثرات خود را دارند.

اهمیت دادن به علایق

علاقه همیشه در هر امری نیروی پیشران بوده و ذوق فعالیت را در شما زنده نگه می دارد. انگیزه از آن تامین شده و سوخت ماشین‌تان هرگز یا خیلی دیر تمام خواهد شد. در ملاک انتخاب خود حتما جایگاه ویژه ای برای علاقه قائل شوید.

زیرا قرار است با رشته و انتخاب خود سالیان سال زندگی کرده و زمانی از عمر خود را برای آن صرف کنید. بسیارند افرادی که تصور دارند امکان انتخاب بهتری را داشتند اما به دلیل عجله و ناآگاهی شرایط آن را از دست داده اند.

هرچه خودشناسی بهتری داشته باشید دقیق تر به سمت علایق خالص و واقعی خود سوق می یابید.

شناسایی توانمندی ها

هر فردی در ملاک انتخاب رشته خود بایستی استعداد و توانمندی هایش را لحاظ نماید. استعداد شاید با هوش همپوشانی معنایی داشته باشد اما هش جنبه ذهنی و استعداد جنبه عملکردی دارد. اینکه در فعالیت یا رشته ای خاص تا چه حدی پیشرفت کرده و خود را بالا می کشید. استعداد سرچشمه گرفته از هوش بوده و هردو امکان تقویت را دارند.

شاید شنیده باشید که “این فرد ذاتا این کاره اس؟” برخی بنابه شرایط زندگی و دانش کسب شده خود به خود در مسیر خاصی قرار می گیرند. توانمندی های خود را شناسایی و در مسیر مشابه پیش روید.

رشته ها را بشناسید

یکی از موارد ملاک انتخاب رشته، شناخت خود رشته هاست. در رابطه با رشته ها مطالعه کرده و بدانید که با چه رشته ای طرف هستید. این رشته چه دانشی به شما خواهد آموخت و به چه مسیری سوق خواهد داد. واحدها، دروس، بازار کار، شخصیت های مناسب آن، امکان ادامه تحصیل، شرایط بورسیه، وظایف فارغ التحصیلان این رشته و… را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید.

نکته: این مورد از موارد ملاک انتخاب رشته در مقالات سایت راز ماندگار (برخی رشته ها)، طبق گزینه های ذکر شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

 

مشورت کنید

مشورت کنید

نظر افراد را بپرسید و بنابه دانش و استدلال هر فرد بدان اهمیت بدهید. این مورد در ملاک انتخاب نقش مهمی ایفا نموده و همیشه در همه امور پیشنهاد می شود. نظر خانواده خود را بپرسید و صحبت منطقی به همراه ارائه دلایل طرفین داشته باشید. از فارغ التحصیلان هر رشته درباره آن رشته اطلاعات بگیرید و نظرشان را حتما جویا شوید.
دانشجویان هر رشته از بهترین و معتبرترین منابع شناخت و بررسی رشته ها می باشد.

 

آینده نگر بودن

آیا شما هم از دسته افرادی هستید که در ملاک انتخاب خود فقط یک بازه چند روزه را متصور هستید؟ در واقع، فقط جلوی پای خود را تا چند قدم می بینید؟
دوست عزیز اکنون که شما این رشته را انتخاب می کنید بایستی کم کم بازه ای 4-2 ساله را مورد بررسی قرار دهید. زیرا شرایط کاری را باید برای چند سال بعد در نظر بگیرید. درست است که کسی از آینده خبری ندارد ولی بنابه وضعیت فعلی می توان اندکی تامل نمود.

به عنوان مثال طبق برآوردها طی چند سال آینده سطح بهداشت دهان و دندان در کشورهای جهان اول به قدری مناسب خواهد گشت که فقط نیاز به متخصصین دندانپزشکی می باشد. مواردی این چنین در مقابل نیز وجود دارد. افزایش روز افزون فعالیت و نیاز به تکنولوژی و کامپیوتر، نشان دهنده افزایش بازار کار رشته و گرایش هایی نظیر مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، نرم افزار، سخت افزار و… است.

دانشگاه یا رشته؟

در ملاک انتخاب شما دانشگاه مهم است یا رشته یا هردو؟
برخی عشق دانشگاه هایی مثل تهران، بهشتی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و… را دارند و به هر نحوی می خواهند وارد آن دانشگاه شوند. اما عده ای به رشته هایی مثل پزشکی، مهندسی، حقوق و… علاقمندند و در هر دانشگاهی حاضر به تحصیل هستند.

باید گفت کمی آرام تر دوست عزیز، میانه رو باشید و تعادلی در بین این دو برقرار نمایید. مطمئنا ورود به هر طریقی به دانشگاه مورد علاقه ضررهایی خواهد داشت و هر رشته ای در هر کجا نیز همینطور.

اولویت بندی مناسبی برای خود داشته باشید و طبق استانداردهای ملاک انتخاب رشته برآیند هردو را لحاظ کنید. شرایطی مثل شهریه، آینده رشته، خوابگاه، مسافت، مسائل شخصی و… را در نظر بگیرید.
ملاک انتخاب رشته یعنی مسافت به ما گوشزد می کند که، تحصیل رشته ای مانند پرستاری در دولتی اهواز ضمن دولتی بودنش ممکن است بیشتر از آزاد تهران هزینه بر باشد.

نکته: چنانچه همواره ذکر شده است تمامی معیارها باید در نظر گرفته شوند. در مثال مسافت می توان اعتبار مدرک را دخیل نموده و تغییراتی در جایگاه این گزینه در جدول انتخاب رشته ایجاد نمود.

در این مقاله به بررسی ابعاد شخصیتی موثر در ملاک انتخاب رشته و کلا ملاک انتخاب رشته تحصیلی پرداختیم. در بخش دوم به طور تخصصی تر و به مهم ترین نکات بر اساس تجارب داوطلبان پرداخته خواهد شد. در صورت وجود هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی می توانید جهت مشاوره تحصیلی با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *