معافیت بیماری مغز و اعصاب

بیماری های داخلی مغز و اعصاب برای معافیت سربازی: برخی از مشمولان خدمت سربازی به دلیل اهدافی که در طول زندگی برای خود تعیین کرده اند، آمدن به سربازی را اتلاف وقت می دانند لذا دست به هرکاری مثل خرید خدمت، برای معافیت می زنند و گاه هزینه زیادی برای آن می کنند. به دلیل کمبود سرباز میزان سخت گیری ها بیش از پیش بوده و این افراد معمولا به بن بست می خورند. یکی از بخش هایی که طبق قوانین سازمان وظیفه بدان معافیت تعلق می گیرد، بخش چهارم یعنی بیماری های داخلی مغز و اعصاب می باشد.

در مقالات قبل به بررسی بخش های اول، دوم و سوم فهرست بیماری های اعلام شده از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به بخش چهارم یعنی بیماری های داخلی (نورولوژی) بپردازیم. در صورت وجود هرگونه سوال، تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید.

 

بیماری های داخلی مغز و اعصاب

بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)

این بیماری ها دسته ای هستند که بر مغز و توانایی کنترل آن تاثیر می گذارند. حتما اسامی بیماری های داخلی مثل آلزایمر یا پارکینسون را شنیده اید. عده ای از این بیماری ها در روال طبیعی زندگی اثرات مختل کننده ای ایجاد نمی نماید اما برخی دیگر درد و ریسک مرگ را با خود به همراه دارند. در جدول ذیل به بندهای بیماری های داخلی مغز و اعصاب اشاره شده است. مشمولان خدمت سربازی می توانند در صورت قرار گیری در این بندها از انواع معافیت خدمتی برخوردار گردند.

 

 

بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی) معافیت
 

 

بند1

اختلالات استحاله ای سلول های عصبی مانند فریدریش:

 

نکته: اختلال دژتراتیو سلول های عصبی ساب کلینیکال تیپ4 بر اساس مورد اول بند24 یعنی سایر بیماری ها، قابل بررسی می باشد.

 

 

معافیت دائم

 

بند2

بیماری های داخلی اختلالات تعادلی مخچه ای با علائم ثبت شده بالینی در پرونده پزشکی به همراه اقدامات به عمل آمده در مراکز و بیمارستان های نیروهای مسلح یا مورد تایید آن  

معافیت دائم

 

 

 

 

 

بند3

بیماری های داخلی انواع میلیت ها و شکل آن ها با علائم ثبت شده بالینی در پرونده پزشکی به همراه اقدامات به عمل آمده در مراکز و بیمارستان های نیروهای مسلح یا مورد تایید آن:

 

1.     اگر شدید باشد:

 

2.     اگر خفیف باشد (طبق طبقه بندی بین المللی 5-0، تا حد 4 باشد)

 

نکته: اگر قدرت عضلانی بیشتر مساوی چهار پنج باشد برای معاف از رزم و در مورد 2 مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند4

 

آنسفالیت ها و آنسفالوپاتی ها که همراه با عوارض روانی جسمانی پایدار و ناتوان کننده باشند:

 

معافیت دائم

 

بند5

مولتیپل اسکلروزیس (MS):

 

نکته:اگر ام اس صرفا درگیری حسی باشد طبق مورد 3 سایر بیماری های داخلی یعنی بند24 مورد بررسی قرار می گیرد.

 

معافیت دائم

 

 

 

 

بند6

بیماری های داخلی با انواع صغر عضلانی عضلات بزرگ:

 

1.     در صورت اختلال شدید و ضعف قابل مشاهده ثابت شده با EMG یا NCV:

 

2.     در صورت عدم ضعف قابل مشاهده:

 

نکته: منظور از ضعف قابل مشاهده، قدرت عضلانی کمتر از چهار پنجم است.

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

بند7

بیماری های داخلی انواع میوپاتی های اولیه و ثانویه:

 

نکته: میوپاتی های ثانویه که پس از 6 ماه موقت و سپری نمودن دوره درمان، همچنان پایدار هستند:

 

معافیت دائم

 

معافیت دائم

 

بند8

 

اختلالات مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع:

 

معافیت دائم

 

 

 

بند9

انواع پاراپلژی ها، پاراپارزی ها، همی پلژی ها، همی پارزی ها و منوپلژی ها:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی دارای مدارک کارشناسی و بالاتر، در موارد پاراپارزی ها و همی پارزی ها:

 

نکته: پارزی های با قدرت بیشتر یا مساوری چهار پنجم در مورد1 سایر بیماری ها یعنی معاف از رزم مورد بررسی قرار می گیرند.

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند10

 

بیماری های داخلی انواع اختلالات و حرکات غیر طبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی:

 

معافیت دائم

 

 

بند11

انواع صرع که در مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی ثبت شده در مراکز درمانی مورد تایید نیروهای مسلح به همراه پرونده و سوابق ابتلا به صرع:

 

نکته: در صورت نبود شرایط اعلامی اما وجود صرع:

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند12

بیماری های داخلی با انواع پلی نوریت های درمان نشده و شکل آن ها با تایید الکترود یاگنوزیس که در مراکز کلینیکی یا پاراکلینیکی مورد تایید نیروهای مسلح به اثبات برسد(حداقل 2 مرکز):

 

نکته: در اثبات پاراکلینیکی، EMG و NCV مد نظر باشد.

 

معافیت دائم

 

بند13

بیماری های داخلی انواع نوروفیبروماتوزها:

 

1.     شدید (اختلال در عملرد یا کراهت منظر):

 

2.     در موارد خفیف:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند14

دارای سابقه مننژیت های مزمن و شکل انواع مننژیت اگر با اختلال در عملکرد و عصبی همراه باشد. به این شرط که در مراکز یا بیمارستان های مورد تایید نیروهای مسلح به ثب رسیده باشد:

 

نکته: منظور از مزمن درگیری بیش از 6 ماه است.

 

معافیت دائم

 

بند15

 

انواع نورالژی ها:

 

معاف از رزم

 

 

بند16

بیماری های داخلی با انواع فلج اعصاب کرانیال:

 

1.     موارد شدید که مقاوم به درمان بوده و علاوه بر اختلال در عملکرد، به ثبت کلینیکی و پارا کلینیکی رسیده باشد:

 

2.     در موارد خفیف:

 

نکته: منظور از اعصاب کرانیال در این بند اعصاب حرکتی است.

 

نکته: منظور از موارد مقاوم به درمان، عدم بهبودی بعد از 6 ماه معافیت موقت جهت درمان می باشد.

 

نکته:در صورتی که EMG و NCV تخریب بالای 80% را نشان دهد، در شدید قرار می گیرد.

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند17

 

انواع سکته های مغزی با عارضع عصبی (ارگانیک یا غیرارگانیک):

 

معافیت دائم

 

بند18

 

بیماری میاستنی گراویس که در مراکز کلینیکی یا پاراکلینیکی نظامی یا دانشگاهی به اثبات رسیده باشد:

 

معافیت دائم

 

 

 

بند19

بیماری های داخلی تورتیکولی:

 

1.     25-15 درجه انحراف از خط قائم بدن:

 

2.     25 و بیشتر از 25 درجه انحراف از خط قائم بدن:

 

نکته: دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر:

 

 

معاف از رزم

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

 

بند20

فلج مادرزادی مغزی (C.P):

 

1.     به همراه اختلال در عملکرد قابل مشاهده:

 

2.     خفیف (در هنگام راه رفتن در محیط عمومی قابل تشخیص نباشد):

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

 

بند21

 

هایپوکالمی پریودیک که حداقل 2بار در مراکز مورد تایید بستری و دارای تایید پاراکلینیکی باشد:

 

نکته: هیپوکالمی در مواردی که فقط یک بار اتفاق افتاده 6 ماه معافیت موقت دریافت نموده و در صورت عدم تکرار:

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

بند22

گیلن باره:

 

1.     حاد:

 

2.     بهبود یافته:

 

 

 

6ماه تا 1سال معافیت موقت

 

معاف از رزم

 

بند23

طبق قوانین مشمولان با مدارک تحصیلی پزشکی که در موارد بالا سلامتی نداشته باشند، در مراکز درمانی نیروهای مسلح به ویزیت می پردازند. معاف از رزم خدمات سنگین
 

 

 

 

بند24

سایر بیماری ها:

 

1.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 2 ماده 2 قوانین می باشد.

2.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 3 ماده 2 قوانین می باشد.

3.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 4 ماده 2 قوانین می باشد.

 

 

معاف از رزم

 

 

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

در این مقاله به بررسی بخشی دیگر از بیماری های معافیت پزشکی، تحت عنوان بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی) پرداختیم. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید جهت مشاوره نظام وظیفه با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *