حذفیات کنکور

کنکور سراسری از بزرگترین رویدادهای آموزشی کشور است که اهمیت بسزایی برای اغلب دانش آموزان رشته های مختلف دارد. سازمان سنجش، که مجری برگزاری و نظارت بر این فرآیند است، هر ساله بسته به شرایط حذفیات کنکور را اعلام می نماید. مطابق همین موضوع حذفیات کنکور 1400 نیز در هفته اخیر منتشر گردید.

حذفیات کنکور می تواند از بخش های مختلف کتب عمومی و اختصاصی باشد. داوطلب شرکت در کنکور سراسری بایستی توجه نماید که از مباحث اعلام شده به هیچ وجه سوالی طراحی نشده و طراح مجاز به این عمل نیست. در صورتی که به طور اشتباه از حذفیات کنکور تستی طراحی گردد، توسط سازمان سنجش بررسی و در صورت تایید، تاثیر منفی آن از بین می رود.

به علت همه گیری ویروس کرونا تغییرات زیادی در برنامه آموزش و پرورش به وجود آمد. و برنامه معلمان دستخوش نوسانات بسیاری شد. برخی از مباحث آنچنان که باید تدریس نشده و یادگیری به خوبی در دانش آموزان انجام نشد.

در این مقاله قصد ارائه مباحث و بخش های اعلام شده در حذفیات کنکور را داریم. در صورتی که از آن دسته از داوطلبانی هستید که حجم زیادی از مطالب را مطالعه نموده اید، برای جلوگیری از اتلاف وقت نسبت به حذفیات کنکور بی توجه نباشید.

حذفیات کنکور

جدول حذفیات کنکور دروس مشترک رشته های متوسطه نظری

در این بخش حذفیات کنکور که بین رشته های مختلف یکسان هستند آورده شده اند.

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال انتشار حذفیات
فارسی 3 112201 دوازدهم 99 طرح سوال از مباحث زیر کتاب فارسی 3 مجاز نمی باشد:

گنج حکمت ها، روخوانی‌ها و شعر خوانی ها

انگلیسی 1 110230 دهم 97 طرح سوال از مباحث زیر کتاب زبان انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نمی باشد:

بخش های what you learned از کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم

 

انگلیسی 2 111230 یازدهم 98
انگلیسی 3 112230 دوازدهم 99
جغرافیای ایران 110218 دهم 97 طرح سوال از مباحث زیر کتاب جغرافیای ایران مجاز نمی باشد:

بخش های بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، نقشه ها و مدل ها، توضیحات و یرنویس ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها و واژه نامه های پیوست کتاب.

 

 

حذفیات دروس اختصاصی رشته ادبیات و علوم انسانی

در این بخش حذفیات کنکور، مختص به رشته علوم انسانی در دروس عمومی و اختصاصی آورده شده است.

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال انتشار حذفیات
دین و زندگی 1 110205 دهم 97 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

 

دین و زندگی 2 111205 یازدهم 98 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

4.     به دلیل اینکه در برخی از شهرها به جای چاپ 98، کتاب چاپ 97 توزیع شد برای رعایت عدالت طرح سوال از مباحث ذیل مجاز نمی باشد:

 

_مبحث حرکت زمین و هفت خط ادامه آن در صفحه 47

_صفحه 62 خط 6 از عبارت:

… همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

 

دین و زندگی 3 112205 دوازدهم 99 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

4.     طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، سه درس پایانی دین و زندگی 3 مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از دروس ذیل مجاز نمی باشد:

درس یازدهم(عصر شکوفایی)، درس دوازدهم(نگاهی به تمدن جدید)، درس سیزدهم(مسئولیت بزرگ ما)

 

عربی، زبان قرآن 1 110207 دهم 97 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 111207 یازدهم 98 بخش البحث العلمی

بخش للمطالعه، صفحات 57 و 58

عربی، زبان قرآن 3 112207 دوازدهم 99 بخش خوب است بدانیم، صفحه 18
علوم و فنون 3 112203 دوازدهم 99 طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، مباحث ذیل مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از این مباحث مجاز نمی باشد:

 

_خود ارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن

فلسفه 1 111226 یازدهم 98 _ پاورقی ها

_ مطالب نوشته شده در حاشیه ها

_ فعالت هایی که با علامت * ستاره مشخص شده اند

_ مطالب مربوط به مطالعه

فلسفه 2 112226 دوازدهم 99 _ پاورقی ها

_ مطالب نوشته شده در حاشیه ها

_ فعالت هایی که با علامت * ستاره مشخص شده اند

_ مطالب مربوط به مطالعه

 

طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، مباحث ذیل مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از این مباحث مجاز نمی باشد:

 

دروس 4، 9 و 12

درس 10 صفحات 78، 79 و 82

درس 11 صفحات 91-89

 

منطق 110223 دهم 97 _پاورقی ها

_حکایت ها

_صفحات “آنچه در این بخش می خوانیم”

_صفحات “عناوین بخش ها”

_فرهنگ اصلاحات

_پیرابندی های آبی ستاره دار

جامعه شناسی 3 112222 دوازدهم 99 طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، مباحث ذیل مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از این مباحث مجاز نمی باشد:

 

مباحث “بخوانیم و بدانیم” ،”ببینیم و بدانیم” و درس 2.

 

جغرافیای 2 111218 یازدهم 98 بخش های بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، نقشه ها و مدل ها، توضیحات و یرنویس ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها و واژه نامه های پیوست کتاب.

 

جغرافیای 3 (کاربردی) 112218 دوازدهم 99
تاریخ 1 110219 دهم 97 1.     تمامی مطالب ذیل عنوان های “بیشتر بدانیم” و “یک توضیح”

2.     تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی

3.     تمامی مطالب مندج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و نمودارها

4.     متن و مطالب تمامی فعالیت ها به خصوص ذیل عنوان های “بررسی “

تاریخ 2 111219 یازدهم 98
تاریخ 3 112219 دوازدهم 99 1.     تمامی مطالب ذیل عنوان های “بیشتر بدانیم” و “یک توضیح”

2.     تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی

3.     تمامی مطالب مندج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و نمودارها

4.     متن و مطالب تمامی فعالیت ها به خصوص ذیل عنوان های “بررسی ”

5.     طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، مباحث ذیل مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از این مباحث مجاز نمی باشد:

 

درس 1 و 2 کتاب تاریخ 3

روانشناسی 111224 یازدهم 98  

1.     بخش برای مطالعه تمامی دروس

2.     پانویس های انگلیسی تمامی صفحات کتاب

جامعه شناسی 1 110220 دهم 97 مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار 1 110212 دهم 97 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی و آمار 2 111212 یازدهم 98
ریاضی و آمار 3 112212 دوازدهم 99
اقتصاد 110221 دهم 97 قسمت های برای مطالعه، فعالیت های تحقیق کنید، بحث کنید، گفت و گو کنید، بررسی کنید، مقایسه کنید و گزارشی تهیه و ارائه کنید.
جامعه شناسی 2 111222 یازدهم 98 مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”

سازمان سنجش و حذفیات دروس اختصاصی رشته تجربی

جدول ذیل توسط سازمان سنجش منتشر شده و تستی از مباحث زیر طراحی نخواهد شد.

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال انتشار حذفیات
زیست شناسی 1 110216 دهم 97 _ مطالبی با عنوان “بیشتر بدانیم” و “واژه شناسی”

_پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

_فرمول ساختاری مواد شیمیایی

_پرسش از شکل هایی در کتب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

زیست شناسی 2 111216 یازدهم 98 _ مطالبی با عنوان “بیشتر بدانیم” و “واژه شناسی”

_پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

_فرمول ساختاری مواد شیمیایی

_پرسش از شکل هایی در کتب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

زیست شناسی 3 112216 دوازدهم 99 _ مطالبی با عنوان “بیشتر بدانیم” و “واژه شناسی”

_پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

_فرمول ساختاری مواد شیمیایی

_پرسش از شکل هایی در کتب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

_ طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، طرح سوال از بخش های مطالعه آزاد(طبق برنامه وضعیت قرمز) به شرح ذیل، توسط سازمان سنجش مجاز نمی باشد:

 

فصل 1:

گفتار1: از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان “مدل مولکولی دنا”.

گفتار3: از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان “نقش پروتئین ها”، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل.

 

فصل 2:

گفتار1: از عنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار1.

گفتار2: از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها تا پایان گفتار 2.

 

فصل 3:

گفتار2: از عنوان مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل.

 

فصل 4:

گفتار3: از ابتدای گفتار تا سر عنوان “گونه زایی”.

 

فصل 5:

گفتار2: از عنوان تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار.

گفتار3: از عنوان سلامت بدن: پاد اکسنده ها تا پایان فصل.

 

فصل 6:

گفتار2: از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا پایان گفتار 2.

گفتار3: از عنوان جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا پایان فصل.

 

فصل 7:

گفتار 2: از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار2 .

فصل 8:

گفتار3: از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل.

فیزیک 1 110214 دهم 97 _تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی و ریز درون تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند. و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنان ضرورتی ندارد.

 

_در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،  محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی مطرح شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا و یا عمود بر هم نیستند. یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 2 111244 یازدهم 98 _تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی و ریز درون تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند. و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنان ضرورتی ندارد.

 

_در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،  محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی مطرح شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا و یا عمود بر هم نیستند. یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شوند، و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 3 112244 دوازدهم 99 _تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی و ریز درون تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند. و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنان ضرورتی ندارد.

 

_در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،  محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی مطرح شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا و یا عمود بر هم نیستند. یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

 

_ طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، طرح سوال از بخش های مطالعه آزاد(طبق برنامه وضعیت قرمز) به شرح ذیل، توسط سازمان سنجش مجاز نمی باشد:

 

فصل 1: بخش1-3 به همراه پرسش ها و مسئله های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل 2: بخش های 2-3 و 2-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل 3: از مبحث “ادراک شنوایی” در صفحه73 تا سر بخش 3-7، صفحه 88-86 شامل مباحث “سراب و پاشیدگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل 4: بخش4-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مربوط به آن در آخر فصل.

ریاضی 2 111211 یازدهم 98  

 

تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب.

ریاضی 3 112211 دوازدهم 99

حذفیات کنکور رشته ریاضی در دروس اختصاصی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال انتشار حذفیات
فیزیک 1 110209 دهم 97 _تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی و ریز درون تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند. و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنان ضرورتی ندارد.

 

_در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،  محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی مطرح شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا و یا عمود بر هم نیستند. یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 2 111209 یازدهم 98 _تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی و ریز درون تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند. و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنان ضرورتی ندارد.

 

_در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،  محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی مطرح شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا و یا عمود بر هم نیستند. یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شوند، و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 3 112209 دوازدهم 99 _تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی و ریز درون تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند. و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنان ضرورتی ندارد.

 

_در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،  محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی مطرح شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا و یا عمود بر هم نیستند. یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

 

_ طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، طرح سوال از بخش های مطالعه آزاد(طبق برنامه وضعیت قرمز) به شرح ذیل، توسط سازمان سنجش مجاز نمی باشد:

 

فصل1: بخش1-4 به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل2:بخش 2-3 به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل3: صفحه 81 از مبحث “ادراک شنوایی” تا آخر فصل به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل4: صفحه 99 و 100 شامل مباحث سراب و پاشندگی نور، صفحه 108 از مبحث “موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی” تا آخر فصل و پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل5: بخش 5-4 به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل6: بخش های 6-3 و 6-4 به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

هندسه 1 110213 یازدهم 98 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه 2 111213 دوازدهم 99
هندسه 3 112213 دوازدهم 99
حسابان 1 111214 یازدهم 98
حسابان 2 112214 دوازدهم 99
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم 99
جبر و احتمال 111215 یازدهم 98

 

 

حذفیات کنکور

دروس مشترک رشته تجربی و ریاضی

در جدول ذیل حذفیاتی که در دو رشته یکسان هستند، در دروس عمومی و اختصاصی، آورده شده اند.

نکته: حذفیات کنکور 1400 مختص امسال بوده و برای کنکور سال های بعد دوباره از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال انتشار حذفیات
شیمی 1 110210 دهم 97 _پرسش از محتوای”در میان تارنما، افکر نقادانه و آیا می دانید”

_حفظ کردن معادله های شیمیایی.

_حفظ کردن نام و فرمول های شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده.

_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.

شیمی 2 111210 یازدهم 98 _پرسش از محتوای”در میان تارنما، افکر نقادانه و آیا می دانید”

_حفظ کردن معادله های شیمیایی.

_حفظ کردن نام و فرمول های شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده.

_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.

_نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها.

شیمی 3 112210 دوازدهم 99 _پرسش از محتوای”در میان تارنما، افکر نقادانه و آیا می دانید”

_حفظ کردن معادله های شیمیایی.

_حفظ کردن نام و فرمول های شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده.

_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.

 

_ طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، طرح سوال از حذفیات کنکور 1400 و بخش های مطالعه آزاد(طبق برنامه وضعیت قرمز) به شرح ذیل، مجاز نمی باشد:

 

فصل1: صفحه 1، خود را بیازمایید صفحه 9، پیوند با صنعت صفحه 11، پیوند با زندگی صفحه 31 تا آخر صفحه 32.

فصل2: از آغاز فصل تا صفحه 39 ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون، پیوند با زندگی صفحه 49 و 50، خود را بیازمایید صفحه 62.

فصل3: از آغاز فصل تا صفحه 67، سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زودگداز تا صفحه 73، پیوند با زندگی صفحه 83، با هم بیندیشیم صفحات 85 و 86.

فصل4: از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی.

 

زمین شناسی 111237 یازدهم 98 بیشتر بدانیدها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی 1 110211 دهم 97 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
عربی، زبان قرآن 1 110206 دهم 97 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 111206 یازدهم 98 بخش المعربات الفارسیه

بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن 3 112206 دوازدهم 99 بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم که صفحه 65
دین و زندگی 1 110204 دهم 97 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

 

دین و زندگی 2 111204 یازدهم 98 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

4.     به دلیل اینکه در برخی از شهرها به جای چاپ 98، کتاب چاپ 97 توزیع شد برای رعایت عدالت، طرح سوال از مباحث ذیل مجاز نمی باشد:

 

_مبحث حرکت زمین و شش خط ادامه آن در صفحه 42.

_صفحه 54 خط 10 از عبارت:

… همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

 

دین و زندگی 3 112204 دوازدهم 99 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

 

 

در این مقاله حذفیات کنکور 1400، وحذفیات یکسان بین رشته ها مورد بررسی قرار گرفت. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید جهت مشاوره رایگان با مشاورین تحصیلی راز ماندگار در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *