معافیت بیماری های چشم

بسیاری از ما در بازه های زمانی مختلف از زندگی به بیماری های چشم دچار شده ایم. که شاید اصلا نیازی برای رفتن به پزشک نبوده و با کمی مراقبت در منزل بهبود یافته است. این عضو از بدن برای ما، ارتباط با محیط پیرامون و پردازش اطلاعات محیطی بسیار حائز اهمیت است. در واقع ورود ما از دنیای تاریکی به دنیای نور و روشنایی همین چشم و سیستم سازمان دهی شده آن می باشد. معافیت بیماری های چشم چگونه است.

بیماری های چشم

در این مقاله قصد داریم به بررسی و معافیت بیماری های چشم پرداخته و برخی از شرایط معافیت مشمولان خدمت سربازی را بیان کنیم. در صورت وجود هرگونه سوال تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید.

بندهای قوانین معافیت بیماری های چشم

توجه داشته باشید که ممکن است در طول زندگی خود، به بیماری های جزئی دچار شده باشید که خود سیستم بینایی و بدن نسبت به درمان آن برآمده و شما هیچ مشکلی دارا نباشید. لذا فقط در موارد دارای عارضه، اختلال در عملکرد، مقاوم به درمان، نیاز به استراحت و برخی موارد خاص دیگر برای فرآیند معافیت از طریق پزشکی و بیماری اقدام نمایید. در جدول ذیل به بندهای قوانین سازمان وظیفه عمومی ناجا اشاره شده است.

بیماری های چشم و عوارض بینائی معافیت

 بند 1

هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل:

 

1.     هیپرمتروپی بیش از 6 دیوپتر یک چشم:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر بیش از 8 دیوپتر یک چشم:

 

2.     هیپرمتروپی از 3 تا 6 دیوپتر هر یک از چشم ها:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر بیش از 3-8 دیوپتر یک چشم:

معافیت دائم

معافیت دائم

معاف از رزم

معاف از رزم

 بند 2

میوپی با سیکلوپلژی کامل:

 

1.     میوپی بیش از 6 در یک چشم:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر بیش از 8 دیوپتر در یک چشم:

 

2.     میوپی 6-3 دیوپتر برای یک چشم:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر بیش از 3-8 دیوپتر یک چشم:

معافیت دائم

معافیت دائم

معاف از رزم

معاف از رزم

 

  بند 3

آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل:

 

1.     مجموع دیوپتر بیماری های چشم آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بالای 5 دیوپتر برای یک چشم:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی یا بالاتر، آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بالای 7 دیوپتر برای یک چشم:

 

2.     آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از 5-3 دیوپتر هر یک از چشم ها:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی یا بالاتر، آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط 7-3 دیوپتر برای هر یک چشم ها:

 

 

معافیت دائم

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

معاف از رزم

 بند 4

بیماری های چشم فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملا و یا در اثر بیماری های غیر قابل درمان فاقد بینایی (دید کمتر از یک دهم و یا میدان بینایی کمتر از 10 درجه): معافیت دائم
 بند 5 اورام ملتحمه فصلی شدید:

معاف از رزم

 بند 6

معافیت بیماری های چشم ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون، گزروزیس، آنتروپیون و اکتروپیون:

 

1.     در دو چشم:

 

2.     در یک چشم:

معافیت دائم

معاف از رزم

 بند 7

ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشروی کرده و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده باشد:

 

1.     در دو چشم با اختلال در میدان بینایی:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر:

 

2.     در یک چشم:

معافیت دائم

معاف از رزم

معاف از رزم

 بند 8

لک مرکزی قرنیه:

 

1.     در شرایطی که وسیع بوده و مرکز قرنیه را احاطه نموده باشد(بیش از 3 میلی متر در سطح قرنیه):

 

2.     در موارد خفیف تر:

معافیت دائم

معاف از رزم

 بند 9

بیماری های چشم کراتیت های آنترستیسیل و دیستروفی های قرنیه یک یا دو چشم با اختلال در دید: معافیت دائم
بند 10 کلوبوم مادرزادی مردمک:

 

1.     همراه با گرفتاری شبکیه(رتین):

 

2.     بدون گرفتاری شبکیه(رتین):

معافیت دائم

معاف از رزم

 بند 11

ایریدوسیکلیت های شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگی های وسیع نموده باشد: معافیت دائم
 بند 12 بیماری های چشم اکلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک یک یا دو چشم:

معافیت دائم

  بند 13 ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا عمل جراحی:

 

1.     در شرایطی که با کاهش دید و عوارض قرنیه یا عدسی همراه باشد:

 

2.     در شرایطی که با کاهش دید و عوارض همراه نباشد:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 بند 14 بیماری های چشم کاتاراکت مادرزادی، ضربه ای، متابولیک و کاتارکت عمل شده:

 

نکته: در صورتیکه بعد از عمل اختلال دید ایجاد نکرده باشد، برای مدارک کارشناسی و بالاتر:

معافیت دائم

معاف از رزم

 بند 15 کدورت های عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمی نماید: معاف از رزم
 بند 16 بیماری های چشم کدورت شدید زجاجیه یک یا دو چشم به علت بیماری های زمینه ای یا ترم:

معافیت دائم

 بند 17 کوریورتینیت مرکز یا منتشر مزمن یک دو چشم: معافیت دائم
 بند 18 رتینیت پیگمانتوزا یا رتینیت های غیر پیگمانتوزا یا آلبینیسم:

معافیت دائم

  بند 19

بیماری های چشم دژنرسانس های شبکیه و شب کوری به شرط اثبات توسط ERG:

1.     با افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی:

2.     کمتر از نصف ولتاژ:

نکته: مشمولان خدمت سربازی با شب کوری یا کور رنگی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر:

معافیت دائم

معاف از رزم

معاف از رزم

 بند 20 لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یالنتیکیونوس یا فقدان عدسی یک چشم:

معافیت دائم

 بند 21

بیماری های چشم انفصال شبکیه عمل شده یا نشده به هر علت یک یا دو چشم:  

معافیت دائم

 بند 22 آمبولی شریان شاخه ای یا مرکزی یا ترومبوز ورید شاخه ای یا مرکزی یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم:

معافیت دائم

 بند 23

بیماری های ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبلی آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا یا خونریزی های ناحیه ماکولا واسکارماکولا  و آتروفی عصب باصره: معافیت دائم

 بند 24

بیماری های چشم میکروفتالمی یا بوفتالمی یک یا دو چشم با اختلال بینایی یا کراهت منظر:

معافیت دائم

 بند 25 اگزوفتالمی های تومورال یا ضربان دار به علت بیماری های سیستمیک یا عروقی یک یا دو چشم:

معافیت دائم

 بند 26

فلج کامل یک یا چند عضله چشم در شرایطی که استقرار یافته و دائمی باشد به شرط ایجاد اختلال دید:

1.     در دو چشم:

2.     در یک چشم:

معافیت دائم

معاف از رزم

 بند 27

بیماری های چشم افتادگی دائم پلک (در هر یک از چشم ها) در شرایطی که بیشتر از نصف مردمک چشم را پوشانده باشد:

 

1.     در دو چشم:

 

2.     در یک چشم:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 بند 28 استرابیسم:

معاف از رزم

 بند 29

نیستاگموس دائمی و مشهور: معافیت دائم
 بند 30 بیماری های چشم کلوکوم با اثبات توسط تست های پاراکلینیک:

معافیت دائم

 بند 31

اجسام خارجی داخل کره چشم غیر قابل جراحی همراه با اختلال بینایی: معافیت دائم
 بند 32 پیوند قرنیه:

معافیت دائم

 بند 33

کراتوکونوس با تایید یافته های پاراکلینیک از جمله ORB SCAN یا پنتا کم یا توپوگرافی قرینه:

 

1.     در صورتی که با کراتومتری قابل اندازه گیری باشد:

 

2.     در صورتی که عارضه واضح قرنیه و اختلال دید ایجاد کرده باشد:

 

3.     در بقیه موارد:

معافیت دائم

معافیت دائم

معاف از رزم

 بند 34

بیماری های چشم تومورهای خوش خیم به هر صورت:

معاف از رزم

 بند 35

آمبلیوپی یک یا دو چشم: معاف از رزم

 بند 36

خشکی چشم هخا به دلیل بیماری های سیستمیک و مزمن:

معاف از رزم

بند 37 طبق قوانین مشمولان با مدارک تحصیلی پزشکی که در موارد بالا سلامتی نداشته باشند، در مراکز درمانی نیروهای مسلح به ویزیت می پردازند.

 

معاف از خدمات سنگین

بند 38

سایر بیماری ها:

 

1.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 2 ماده 2 قوانین می باشد.

2.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 3 ماده 2 قوانین می باشد.

3.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 4 ماده 2 قوانین می باشد.

معاف از رزم

 

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

در این مقاله به بررسی بیماری های چشم و عوارض بینایی پرداختیم. به نکات مربوط به مدارک کارشناسی و بالاتر توجه ویژه ای داشته و برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه نمایید.

در صورت وجود هرگونه سوال می توانید با مشاورین راز ماندگار جهت مشاوره نظام وظیفه در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *