بیماری های اعصاب و روان

بیماری های اعصاب و روان مورد بررسی کمیسیون پزشکی

در قوانین سازمان وظیفه عمومی ناجا بخش های مختلفی از بیماری ها آورده شده اند. مشمولان در صورت دارا بودن بیماری و سوابق و مستندات، می توانند درخواست خود را برای معافیت دائم یا موقت و یا معاف از رزم ارائه بدهند. یکی از این بیماری ها، بیماری های اعصاب و روان می باشد که از فراوانی نه چندان کمی در بین مشمولان برخوردار است.

این دسته از بیماری های مورد بررسی توسط کمیسیون پزشکی به دلیل عدم نیاز به بودن علائم جسمانی(البته در برخی)، بسیار مورد توجه مشمولان قرار می گیرد. که در صورت ارائه اطلاعات نادرست به کمیسیون و تمارض، امکان جریمه و سلب برخی قوانین از وی وجود دارد. لذا توصیه می شود فقط افراد مبتلا به بیماری های اعصاب و روان درخواست خود را ثبت سیستم نمایند.پ

در این مقاله قصد بررسی بیماری های اعصاب و روان را داریم. در صورت وجود هرگونه سوال تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید.

 

بیماری های اعصاب و روان

بیماری های اعصاب و روان چیست؟

از زمان های قدیم مردم با بیماری روانی سر و کار داشتند و از روش های نامناسبی مثل سوراخ نمودن جمجمه یا ضربه به ظرف آهنی گذاشته شده روی سر استفاده می کردند. در آن زمان نظر بر این بود که دلیل این حالات رسوخ شیطان در بیمار است لذا هر کاری را برای خروج و فراری دادن آن می کردند.

فیلیپ پینل تقریبا در قرن هجدهم در برابر این تفکرات ایستاد و طبقه بندی خاصی برای بیماری های اعصاب و روان انجام داد. حتی به نتایج درمانی در این حیطه نیز دست یافت. در اواخر قرن نوزدهم سرعت پیشرفت علم روانشناسی فزونی یافت. در این بازه زمانی پزشکان به تولید داروهایی رسیدند که در بهبود بیماران بسیار موثر واقع شده بود.

بمیاری روانی به طیف وسیعی از نارحتی ها گفته می شود که در آن فرد توانایی فکر، احساس و رفتار خود را در درجات مختلف از دست می دهد و زندگی خانوادگی، شغلی و اجتماعی وی را مختل می کند.

 

بیماری های اعصاب و روان

  بیماری های اعصاب و روان معافیت
 

 

 

 

 

بند1

 

پسیکوزها

پسیکوزها:

 

1.     اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنی، اختلالات هزیانی و پسیکوزهای آتیپیک مزمن:

 

2.     اختلال سایکوز گذرا:

 

نکته: در این 6ماه شخص بایستی در مراکز و بیمارستان های مورد تایید و زیرنظر پزشکان معتمد باشد که در صورت بهبودی معاف از رزم و عدم بهبودی معافیت موقت یا دائم تعلق می گیرد.

 

 

معافیت دائم

 

 

6ماه معافیت موقت

 

 

 

 

 

 

 

 

بند2

بیماری های اعصاب اختلالات خلقی:

 

1.     ابتلا به بیماری دو قطبی نوع یک در هر مرحله و فاز:

 

2.     اختلال افسردگی اساسی:

 

نکته: در مورد دوم درجه شدید مد نظر بوده و درجات متوسط مشمول بند سایر بیماری ها مورد اول یعنی معاف از رزم می باشد.

 

3.     انواع اختلال خلقی افسردگی خفیف (دیس تایمی و سایکلو تایمی)، اختلال خلقی دو قطبی نوع دوم (هایپومانیا) اگر با دارو تحت کنترل باشد و به خود یا دیگران آسیبی وارد ننماید:

 

نکته: اختلا خلقی دو قطبی نوع دوم شدید و مقاوم به درمان در بند سایر بیماری ها مورد اول یعنی معاف از رزم می باشد.

 

4.     اگر حداقل 6 ماه از حمله حاد (نخستین حمله حاد مانیا) و افسردگی بگذرد و علائمی وجود نداشته باشد:

 

 

 

معافیت دائم

 

معافیت دائم

 

 

 

 

 

 

معاف از رزم

 

 

 

 

 

 

معاف از رزم

 

 

 

 

 

 

 

بند3

 

انواع اختلالات شخصیتی

بیماری های اعصاب انواع اختلالات شخصیتی:

 

1.     انواع سایکوپات (ضد اجتماعی)، مرزی ، اسکیزوئید، اسکیزوتایپال و پارانوئید:

 

نکته: برای بررسی های تشخیصی، درمان و اثبات اختلال سایکوپات (ضد اجتماعی)، بایستی در مراکز مورد تایید و توسط پزشکان معتمد 6ماه معافیت موقت اعمال می شود که در صورت بهبودی معاف از رزم و در صورت عدم بهبودی با تایید کمیسیون پزشکی معافیت دائم تعلق می گیرد.

 

2.     انواع دیگر اختلالات شخصیت در شرایطی که ناتوان کننده نباشد:

 

نکته: صفات شخصیت مرزی در این مورد قرار می گیرند.

 

 

معافیت دائم

 

 

 

 

 

 

 

 

معاف از رزم

 

 

 

 

 

بند4

بیماری های اعصاب اختلال وسواس (OCD)، اختلال پانیک، اختلال اضطراب، فوبیا یا PTSD یا سایر اختلالات اضطرابی:

 

1.     نوع شدید مقاوم به درمان:

 

2.     نوع خفیف:

 

نکته: در شرایطی که شدت اختلال به اندازه مورد یک نباشد در مورد 2 قرار گرفته و با استناد به مورد 1 بند سایر بیماری ها معاف از رزم می باشد.

 

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

بند5

 

عقب ماندگی

بیماری های اعصاب انواع نقیصه های عقلانی و کند ذهنی (عقب ماندگی):

 

1.     با ضریب هوشی زیر 70:

 

2.     با ضریب هوشی 90-70:

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

 

بند6

اختلالات تکلم و لکنت زبان در شرایطی که دلیل نورولوژیک یا روانی داشته باشد:

 

1.     وضعیت شدید:

 

نکته: مشمولان با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر:

 

2.     وضعیف متوسط تا خفیف:

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

معاف از رزم

 

 

 

بند7

کژخوئی هاییکه مغایر با شئونات اجتماعی و نظامی (از جمله انحرافات جنسی و هموسکسوالیتی) باشد:

 

نکته: پس از 6ماه و انجام امور بررسی تشخیصی و اقدامات درمانی، در صورت اثبات در مراکز مورد تایید و توسط پزشک معتمد:

 

نکته: در صورت عدم اثبات و یا بهبود شرایط:

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم
(در صورت تایید کمیسیون پزشکی)

معاف از رزم

 

بند8

 

اختلالات کنترل تکانه شدید:

 

معافیت دائم

 

 

بند9

بیماری های اعصاب اختلالات سوماتوفرم در شرایطی که بیش از دو سال به طول انجامیده و به شرط ثبات و مستندات پزشکی:

 

نکته: مشمولان دارای مدارک کارشناسی و بالاتر:

 

معافیت دائم

معاف از رزم

 

 

 

بند10

اختلالات تیک صوتی یا حرکتی:

 

1.     نوع شدید:

 

2.     نوع خفیف:

 

نکته: در نوع متوسط، در مورد 1 بند سایر بیماری ها یعنی معاف از رزم رسیدگی می گردد.

 

 

معافیت دائم

معاف از رزم

 

 

بند11

بیماری های اعصاب اختلالات فراگیر رشد از قبیل اختلال اوتیستیک ثابت شده:

 

1.     شدید همراه با افت عملکرد واضح:

 

2.     خفیف:

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند12

 

اختلال هویت جنسی TS به همراه گواهی پزشکی قانونی و تایید مراکز مورد تایید نیروهای مسلح:

معافیت دائم
 

 

 

 

 

 

بند13

اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان:

 

نکته: مراحل مربوط به اعزام این مشمولان منوط به ارائه گواهی ترک اعتیاد می باشد.

 

نکته: این بند فقط مختص مشمولان قبل از اعزام به خدمت بوده و شوراهای عالی پزشکی یگان های نیروهای مسلح مجاز به استناد بند مذکور نمی باشند و جهت تعیین تکلیف کارکنان معتاد به مواد مخدر و روان گردان یگان های نیروهای مسلح بایستی طبق تبصره4 ماده 39 قانون سازمان وظیفه عمل نمایند.

6ماه معافیت موقت

 

 

بند14

طبق قوانین مشمولان با مدارک تحصیلی پزشکی که در موارد بالا سلامتی نداشته باشند، در مراکز درمانی نیروهای مسلح به ویزیت می پردازند: معاف از خدمات رزم سنگین
 

 

 

 

بند15

سایر بیماری ها:

1.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 2 ماده 2 قوانین می باشد.

2.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 3 ماده 2 قوانین می باشد.

3.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 4 ماده 2 قوانین می باشد.

 

 

معاف از رزم

 

 

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

در این مقاله به بررسی بیماری های اعصاب و روان پرداختیم. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید جهت مشاوره نظام وظیفه با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این مقاله بر روی این متن کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *