بیماری استخوانی یا اسکلتی داری؟ پس بخون (بخش اول)

هر بیماری یا آسیبی که سبب ورود نارسایی در استخوان گردد، بیماری استخوانی نامیده می شود. این بیماری می تواند به علت موارد مختلفی ایجاد شده و اختلالاتی در عملکرد شخص به وجود آورد. می توان گفت بیماری استخوانی و اسکلتی جزء تقاضاهای پرتکرار معافیت پزشکی قرار گرفته و مشمولان امید زیادی به آن دارند. این بیماری در بخش هشتم فهرست بیماری های قوانین سازمان وظیفه عمومی ناجا قرار گرفته است.

بدن انسان با 206 استخوان به عنوان بافت زنده محسوب می شود، لذا این عضو بدن نیز به نوسازی خود می پردازد. از جمله دلایل بیماری استخوانی و اسکلتی می توان به پوکی و عفونتی استخوانی اشاره نمود.

در این مقاله قصد بررسی بیماری استخوانی را خواهیم داشت. در صورت وجود هرگونه آسیب بدنی و سوال، تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید.

 

بیماری استخوانی

بیماری استخوانی (اسکلتی)

در جدول زیر به بندهای قوانین مربوط به بیماری استخوانی اشاره شده است. به دقت نسبت به مطالعه آن پرداخته و مستندات و مدارک لازم را جهت ثبت تقاضا مهیا نمایید.

  بیماری استخوانی (اسکلتی) معافیت
 

 

 

 

 

 

 

 

بند1

انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اکتسابی:

 

1.     کیفوز توراسیک بالای 70 درجه و کیفوز توراکو لومبار بالای 30 درجه:

 

2.     کیفوز توراسیک 70-50 درجه:

 

3.     کیفوز توراکو لومبار بین 30-10 درجه:

 

4.     اسکولیوز بیش از 30 درجه:

 

نکته: مشمولان با مدارک کارشناسی و بالاتر با اسکولیوز بیشتر از 45 درجه:

 

5.     اسکولیوز بین 30-20 درجه:

 

نکته: مشمولان با مدارک کارشناسی و بالاتر با اسکولیوز 45-20 درجه:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

معاف از رزم

 

معافیت دائم

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

معاف از رزم

 

 

بند2

6.     شکستگی های قدیمی حفره کوتیل (استابولوم) در صورتی که با تغییر شکل حفره و عارضه مفصلی همراه باشد:

 

نکته: شکستگی استابولوم مطابق بند سایر بیماری ها مورد2 معافیت موقت تعلق می گیرد.

معافیت دائم
 

بند3

 

نکروز آواسکولار سر استخوان ران به هر علت:

 

معافیت دائم

 

 

بند4

بیماری استخوانی شکستگی های لگن:

 

1.     نوع مالگین:

 

2.     نوع open book:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند5

 

بیماری شوئرمان:

 

معاف از رزم

 

 

بند6

استئومیلیت:

 

1.     نوع حاد:

 

2.     عفونت هایی که علی رغم 6ماه درمان بهبود نیافته یا منجر به تغییر شکل استخوان همراه با اختلال عملکرد شده باشد:

 

 

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

 

 

 

 

 

بند7

بیماری استخوانی تومورهای خوش خیم استخوانی:

 

1.     همراه با ایجاد اختلال مشهود در کار عضو به شرطی که با عمل جراحی بهبودی حاصل نشود:

 

2.     داخل استخوانی در استخوان های فمور، تیبیا، کالکانئوس، تالوس، اسکافوئید، هومروس، رادیوس و اولنا با قطر بیش از یک سوم قطر استخوان:

 

نکته: non osifin fibroma مطابق بند سایر بیماری ها مورد1 معاف از رزم می باشد.

 

3.     داخل استخوانی کمتر از یک سوم قطر استخوان:

 

 

معافیت دائم

 

 

 

معافیت دائم

 

 

 

 

 

معاف از رزم

 

 

 

 

 

بند8

کیست های استخوانی:

 

1.     کیست های بزرگ با خطر شکستگی یا با اندازه بیش از یک سوم قطر استخوان یا کیست های متعدد کوچک بیشتر از 3عدد و با عارضه در استخوان های فمور، کالکانئوس، هومروس، رادیوس، تالوس، اسکافوئید و اولنا:

 

2.     کیست های کوچک و بدون عارضه:

 

نکته: کیست های کوچک استخوانی بیشتر از 3عدد صرفا در یک استخوان مورد نظر می باشد.

 

 

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

 

 

 

بند9

شکستگی های استخوان های بلند:

 

1.     شکستگی هایی که بعد از 6ماه جوش نخورده باشد و مفصل کاذب ایجاد کرده باشد یا در حالت نامناسب جوش خورده و اشکال عملی به وجود آورده باشد:

 

2.     شکستگی های جوش خورده استخوان های بلند و لگن با و یا بدون نصب پیچ یا پلاک و یا کونچر و بدون عارضه:

 

3.     شکستگی های جوش نخورده بدون نصب پیچ و پلانچر و کونچر که کمتر از 6ماه از شکستگی سپری شده باشد:

 

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

معافیت موقت(حداکثر 9ماه از شکستگی)

 

 

 

 

بند10

شکستگی های استخوانی غیر از استخوان های بند9:

 

1.     بعد از 9ماه جوش نخورده و حتی با جراحی درمان نشده باشد. و با اختلال در عملکرد:

 

2.     جوش نخورده باشد(کمتر از 9ماه):

 

 

معافیت دائم

 

 

معافیت موقت(حداکثر 9ماه از شکستگی)

 

بند11

 

قطع یا فقدان یکی از اندام ها:

 

معافیت دائم

 

 

 

 

 

بند12

بیماری استخوانی کوتاهی پا:

 

1.     کوتاهی بیش از 3 سانتی متر براساس اسکنوگرام:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر کوتاهی بیش از 5 سانتی متر:

 

2.     کوتاهی 3-1 سانتی متر:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر، کوتاهی 5-1 سانتی متر:

 

 

معافیت دائم

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

معاف از رزم

 

بند13

بیماری استخوانی سینوویال کندروماتوزیس مفاصل بزرگ همراه با اختلال عملی:  

معافیت دائم

   

بند14

بیماری استخوانی آنکیلوز مفاصل بزرگ (زانو، آرنج، مچ دست و پا و شانه):  

معافیت دائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند15

 

محدودیت حرکات مفاصل

محدودیت حرکات مفاصل (غیر قابل درمان و پایدار):

 

1.     درمورد مفصل زانو، شانه و هانش محدودیت بیش از یک چهارم محدوده طبیعی حرکت مفصل مربوطه:

 

نکته: مشمولان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با محدودیت یک چهارم تا یک دوم محدوده طبیعی حرکت مفصل در اندام فوقانی:

 

نکته: مشمولان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با محدودیت بالاتر از یک دوم محدوده طبیعی حرکت مفصل در اندام فوقانی و تحتانی:

 

2.     محدودیت حرکتی سایر مفاصل بزرگ آرنج، مچ دست و پا، در حالتی که بیش از نصف حرکات محدود شده باشد:

 

نکته: محدودیت حرکتی سایر مفاصل آرنج، مچ دست و پا، بیش از سه چهارم برای کارشناسی و بالاتر:

 

3.     در موارد خفیف با اختلال در عملکرد:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

معافیت دائم

 

 

معافیت دائم

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

بند16

بیماری استخوانی در رفتگی مکرر یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ عمل شده یا نشده بدون عارضه:

 

نکته: در رفتگی بیش از دوبار در مدت بیش از دوماه در حین خدمت سربازی:

معاف از رزم

 

 

معافیت دائم

 

بند17

شلی لیگامان های مچ پا و زانو و در رفتگی عادتی مفاصل که مانع تمرینات نظامی باشد:  

معاف از رزم

 

 

 

بند18

سندروم ایسکمیک ولکمن:

 

1.     در موارد شدید که سبب دفرمتی و آتروفی عضلانی و محدودیت حرکتی شده باشد:

 

2.     در موارد خفیف:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

بند19

بیماری استخوانی فقدان کامل شست از مفصل P.C.M یا فقدان ارزش کاری آن در یک دست:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدارک کارشناسی و بالاتر:

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

در این مقاله به بررسی برخی از بندهای بیماری استخوانی در بخش اول پرداختیم. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید جهت مشاوره نظام وظیفه با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

برای دانلود این مقاله بر روی این متن کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *