معافیت خدمت سربازی

همه ما در فامیل واقوام خود کسانی را می شناسیم که درای موقعیت خاصی در خانواده خود هستند. مسائلی مثل پدر مسن، مادر مجرد، برادر کوچک و… که فرد مشمول خدمت سربازی در صورت وجود چنین شرایطی می تواند شانس خود را برای معافیت کفالت سربازی امتحان کند.

کفالت به معنی سرپرستی بوده به همین دلیل فرد درخواست دهنده برای معافیت کفالت سربازی نیز می بایست خود توانایی سرپرستی را دارا باشد.

در انواع کفالتی که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت فرد باید وارد سن مشمولیت سربازی شده باشد تا به درخواست وی اقدام و رسیدگی لازم صورت گیرد.

 

انواع معافیت کفالت

انواع معافیت کفالت سربازی

 • کفالت پدر
 • کفالت مادر
 • کفالت خواهر
 • کفالت برادر بزرگ
 • کفالت برادر کوچک
 • کفالت پدربزرگ پدری یا مادری
 • کفالت مادربزرگ پدری یا مادری

کفالت پدر:

در این نوع از معافیت سربازی پسر بزرگتر خانواده سرپرستی پدر مسن و یا از کار افتاده را برعهده می گیرد. که پدر خود توانایی انجام امور را نداشته و نیازمند مراقبت می باشد.

شرایط کفالت پدر:

1.داشتن پدر بالای 75سال

2.مشمول تنها پسر بالای 18 سال باشد.

3.مشمول وارد غیبت سربازی نشده باشد.

نکته: اگر پدر سنی مثل 70 سال را دارا باشد می توان با تصمیم کمیسیون بنا به از کار افتادگی پدر معاف سربازی شد.!

در صورتی که یکی از موارد ذکر شده بالا مانع معافیت کفالت سربازی شما می شود دچار ناراحتی نشوید و با مشاورین راز ماندگار که مسلط به تبصره های موارد ذکر شده هستند ارتباط برقرار کرده و امیدوار به نتیجه باشید.

کفالت مادر:

در این مورد از معافیت کفالت، مادر مشمول می بایست از همسرشان طلاق گرفته(که حداقل 30ماه برای معافیت دائم و کمتر از آن معافیت موقت) و یا فوت شده باشند تا اقدامات لازم معافیت سربازی صورت گیرد.

شرایط کفالت مادر:

1.فقدان شوهر

2.مشمول تنها پسر بالای 18سال باشد.

3.مشمول وارد غیبت سربازی نشده باشد.

نکته: اینکه پدر در زندان باشد مانع تحقق یافتن کفالت می شود.

نکته: در صورت ورود به غیبت تمامی شرایط از مشمول سلب خواهد شد مگر اینکه شخص به توجیه غیبت خود پرداخته و دلیل عدم تعیین تکلیف خدمتی در موعد مقرر را موجه نماید.

نکته: در نوع خاصی از معافیت سربازی فرد مشمول می تواند حتی با وجود برادر بالای 18 سال خود معافیت بگیرد.

در صورت داشتن حتی یک شرط برای معافیت خدمت سربازی، موقعیت شما ارزش ارزیابی را دارد. که می توانید با مشاورین مجرب نظام وظیفه راز ماندگار در ارتباط باشید.

کفالت خواهر:

این نوع معافیت سربازی شباهت بسیاری به کفالت مادر دارد.

شرایط کفالت خواهر:

1.فقدان پدر

2.تنها برادر تنی بالای 18 سال باشد.

3.فقدان همسر(طلاق و یا فوت)

4.مشمول تنها برادر بالای 18سال باشد.

5.مشمول وارد غیبت سربازی نشده باشد.

این قسمت قابل بحث ترین مورد کفالت می باشد که در آن می توان شغل خواهر، وجود برادر بالای18 سال و چند مورد دیگر را بررسی نمود. در صورت داشتن شرایط معافیت کفالت خواهر، مطمئنن به مشاورین راز ماندگار نیاز پیدا خواهید کرد. مشاورین رازماندگار یاری دهنده وجود ارزشمند شما هستند.

نکته: به طور مجزا در مقالات بعدی به بررسی معافیت سه خواهری خواهیم پرداخت که فرد با دارا بودن سه خواهر تحت شرایطی خاص می تواند معاف سربازی شود.

کفالت برادر بزرگ:

مشمول خدمت سربازی می تواند مطابق با شرایط زیر حتی کفالت برادر بالای 18 سال خود را نیز برعهده گرفته و معاف سربازی شود.!!!

شرایط کفالت برادر بزرگ :

1.برادر باید دارای بیماری خاص باشد.

2.فقدان پدر

3.فقدان همسر و فرزند بالای 18سال

4.مشمول تنها برادر بالای 18سال باشد.

5.مشمول وارد غیبت سربازی نشده باشد.

در صورت وجود پدر در این مورد نیز می توان تحت شرایط خاصی برای این نوع معافیت کفالت اقدام کرد که برای اطلاع می توانید با مشاورین راز ماندگار ارتباط گرفته و به شناخت لازم برسید.

نکته: کفالت فرزند صغیر: زمانی که فرد مشمول خود دارای فرزند صغیر باشد و همسرشان فوت یا معلول و نیازمند مراقبت باشد مشمول می تواند از این کفالت استفاده کند.

کفالت برادر کوچک:

مشمولان خدمت وظیفه سربازی می توانند طبق موارد زیر کفالت برادر کوچک تر خود را نیز بر عهده گیرند. در این زمینه سالم یا بیمار بودن برادر کوچک ملاک نمی باشد.

شرایط کفالت برادر کوچک:

1.فقدان پدر

2.فقدان برادر بالای 18 سال

3.مشمول وارد غیبت نشده باشد.

در صورت وجود پدر و برادر نیز مطابق با قوانین خاصی می توان برای این نوع از کفالت برادر کوچک نیز اقدام کرد که برای اطلاع می توانید با مشاورین مجرب راز ماندگار در تماس باشید.

کفالت پدربزرگ پدری یا مادری:

شاید تعجب کنید ولی نوه پدربزرگ نیز می تواند کفالت او را بر عهده گرفته و از معافیت سربازی استفاده کند.

که می بایست فرد مشمول سربازی وارد غیبت نشده باشد و پدربزرگ نباید دارای فرزند، چه دختر و پسر باشد. وی باید تنها نوه خانواده بوده و پدربزرگ باید سنی بالای 75 سال را دارا باشد و یا در صورت کمتر بودن سن در صورت داشتن بیماری خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت می توان کسری سن مورد نظر را جبران نمود.!

نکته: وجود پدر خود مشمول در گرفتن معافیت کفالت پدربزرگ مادری مانعی ایجاد نمی کند.

کفالت مادربزرگ پدری یا مادری:

اگر در مبحث قبلی چار تعجب شده باشید دیگر انتظار تعجب در این قسمت را نداریم. در شرایط آن آمده است که نوه پسریگانه فرزند مراقب و نگهدار جده خویش باشد. و فاقد شوهر و فرزند نیز باشد.

نکته: وجود نوه های دختر در این نوع از معافیت کفالت سربازی اختلالی ایجاد نمی نماید.

در ادامه چند مورد از بیماری های خاصی که می توان از آن استفاده و برای گرفتن از کار افتادگی پدر و پدربزرگاقدام نمود را آورده ایم.

باتوجه به فرسایش بدنی که با افزایش سن و مخاطرات محیطی روند سریعتری به خود می گیرد در صورت نداشتن معیار سنی مد نظر کفالت پدر و پدربزرگ می توانید روی این مورد مانور بیشتری انجام دهید. که توصیه می شود در کنار مشاورین مجرب بیماری ها و نتایج را مورد بررسی قرار دهید. مشاورین نظام وظیفه راز ماندگار هر لحظه در کنار شما عزیزان هستند.

نکته: پیدایش کرونا بسیاری از افراد مسن و حتی جوان را درگیر خود کرده که همین مسیله متاسفانه موجبات درگیری ریه و سیستم تنفسی را فراهم می کند. با آرزوی سلامتی برای این عزیزان، می توان روی از کار افتادگی جهت کسری سن پدر و یا وجود برادر بالای 18 سال از همین طریق اقدام نمود.

نمونه ای از بیماری های خاص

 1. کلیه ضایعات عروقی مغزی با نقص و یا علایم عصبی شدید با عارضه همیشگی که باعث ناتوانی و اختلال در فعالیت روزمره شخص شده است.
 2. بیماریهای روانی شدید و مقاوم به درمان (از قبیل اختلالات سایکوتیک، دوقطبی) با پیشینه حداقل 3 بار (با داشتن پرونده ها) در بیمارستانهای نیروهای مسلح با تایید روانپزشک.
 3. انواع نقص عقلانی و کند ذهنی با بهره هوشی زیر 35، همراه با اختلال عملکرد رفتاری با تایید مراکز تخصصی نظامی.
 4. کلیه بیماری ها ، تروماها و اعمال جراحی روی ستون فقرات که باعث نقص عصبی-حرکتی همراه با حسی استقرار یافته در دو اندام و یا اختلالات اسفنکتری منجر به عدم عملکرد در اندام.
 5. هرگونه اعمال جراحی روی مغز با ادامه عوارض و عدم بهبود.
 6. بیماری مزمن و انسداد شدید ریه به همراه FEV1 کمتراز 40% ناتوان در برابر درمان.
 7. پیشینه انجام جراحی ریه و قفسه صدری (توراکوپلاستی، رزکسیون ریه) که باعث FEV1 کمتر از 40% به صورت پیوسته شود .
 8. در مورد قطع یا از کار افتادگی اندام فوقانی و تحتانی به شکل زیر بررسی می گردد.
 •  قطع هر دودست مچ به بالا یا قطع یک دست از مفصل کتف(قطع کامل پنج انگشت یک دست نشانه قطع دست از مچ در نظر گرفته می شود ).
 •  قطع یک پا از مفصل و یا قطع هر دو پا از بالای مچ .
 •  قطع یک پا و یک دست، هر دو از ناحیه بالایی مچ
 1. نارسایی مزمن کبد عارضه دار یا سیروز پیشرفته .
 2. بیماریهای التهابی مزمن و شدید روده(کرون، کولیت اولسرو) که با وجود درمان های دارویی و مداخلات جراحی فعال بوده (با تشخیص پاتولوژی) و دلیل بر اختلال عملکرد شخص گردد .
 3. کولستومی های همیشگی.
 4. کلیه بدخیمی های دستگاه های بدن که پیشرفته و غیرقابل درمان باشد و باعث ناتوانی شخص شود .

تبصره : سرطان های قابل بهبود و محدود که متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد شامل این مورد نمی شوند .

 1. تومورها و آدنوپاتی های مزمن و ناتوان در درمان مدیاستن با علائم فشاری بر مدیاستن با ایجاد اختلال در عملکرد روزانه شخص.
 2. اختلالات انعقادی به شکل هموفیلی A یا B یا اختلالات خونریزی دهنده شدید(تحت این شرایط که میزان فاکتور انعقادی زیر 1% باشد که منجر به اختلال عملکرد شخص شود .
 3. نارسائی مزمن کلیه با GFR کمتر « 10 » یا نیاز به دیالیز دائم یا پیوند.
 4. کلیه اعمال جراحی سراسر دستگاه ادراری که باعث تغییر دائمی مجرای ادراری شود و انواع پیوندها مثل پیلوستومی ، نفروستومی ، اورتروستومی – جلدی ، سیستوستومی .
 5. فیستولهای مثانه به رکتوم غیرقابل درمان

موارد ذکر شده خلاصه ای بیماری های خاص اشاره شده توسط نظام وظیفه عمومی می باشد شما عزیزان می توانید برای اطلاعات بیشتر با مشاورین مجرب نظام وظیفه راز ماندگار در ارتباط باشید.

انواع معافیت خدمت سربازی ؟

امروزه خدمت سربازی در بیشتر کشورها مرسوم بوده و جوانان هر سرزمینی برای پاسداری از ارزش ها به خدمت سربازی اعزام می شوند. سربازی در کشورهای مختلف به لحاظ مدت و مزایای سربازی متفاوت می باشد. به عنوان مثال خدمت سربازی در کشور سوئیس 9ماه است که فرد سرباز در این زمان وظایفی که نسبت به کشورش به او محول شده است را به نقطه عمل می رساند.

در ایران نیز خدمت سربازی اخیرا از 21 ماه به 24ماه افزایش پیدا کرده است که همین امر کمبود سرباز جهت انجام خدمت مقدس سربازی را نشان می دهد. از این مطلب می توان به این نتیجه رسید که در نقطه مقابل سخت گیری های به نسبت بیشتری در رابطه با معافیت هایی که فرد را به طور دایم از اعزام به خدمت سربازی معاف می کند صورت می گیرد. همین امر موجب دشواری در فرآیندهای معافیت می شود.

انواع معافیت سربازی(طبق نظر کمیسیون تشکیلی)

در نظام وظیفه هر استانی شورایی جهت رسیدگی به درخواست معافیت مشمولان سربازی تشکیل میشود که رای این شورا به غیر از معافیت دائم که فرد را تقریبا به طور کامل از خدمت سربازی معاف می کند(دلیل استفاده از کلمه *تقریبا این است، فردی که بر فرض مثال از طریق معافیت کفالت از خدمت سربازی معاف شده است ضمن پرچم می باشد یعنی در صورت بروز هرگونه خطر برای تمامیت ارضی کشور و جنگ، فرد مذکور می بایست در زمان اعلامی از سوی ستاد خود را به نظام وظیفه معرفی نماید) شامل موارد دیگری نیز می شوئد که از قبیل:

معافیت موقت:

در این نوع از معافیت خدمت سربازی که طبق نظر کمیسیون نظام وظیفه اعلام می شود فرد مدتی را که حداکثر 6ماه می باشد از خدمت سربازی معاف است و مطابق با موضوعی که از آن مسیر برای معافیت سربازی خود اقدام کرده است باید تلاش خود را برای تبدیل معافیت موقت خود به معافیت دائم انجام دهد.

که البته بعد از سپری شدن مدت اشاره شده دوباره کمیسیونی برای بررسی موضوع درخواستی برگزار می شود.

تا در صورت عدم بهبود و ماندگاری شرایط طبق رای کمیسیون نظام وظیفه عمومی ناجا معافیت دائم به فرد تعلق گیرد. در این گونه از معافیت سربازی وجود مشاوری حاذق جهت بررسی پلن ها بسیار حائز اهمیت است. در صورت نیاز می توانید با مشاورین نظام وظیفه راز ماندگار در ارتباط باشید.

معافیت دائم:

میزان آشنایی از معافیت دائم در مقایسه با بقیه معافیت ها طبق بررسی ها زیادتر از بقیه موارد می باشد ولی افراد در این مورد از قوانین دقیقی که موجبات این نوع از معافیت که باب میل اکثر سربازان است، اطلاعی ندارند که در صورت نیاز مشاورین راز ماندگار در خدمت شما عزیزان می  باشند.

گاها همین عدم آگاهی، معافیت خدمت سربازی را به تاخیر و یا حتی سلب کامل می کشاند. که نتیجه آن اعزام به سربازی و 24ماه خدمت می باشد.

در این نوع معافیت خدمت سربازی مشمول با شرایط اختصاصی حاکم بر خود و یا خانواده و اقوام نزدیک می تواند از طریق مقررات نظام وظیفه عمومی ناجا و طبق رای کمیسیون از اعزام به سربازی جلوگیری کند.

بسیاری از مراجعین ما علاقه وافری به این نوع معافیت دارند. مشاورین نظام وظیفه راز ماندگار می توانند شما را از قوانین مربوطه مطلع نمایند.

معافیت از خدمات رزم:

در این نوع معافیت خدمت سربازی که در قسمت معافیت پزشکی صورت می پذیرد و به سربازان تعلق می گیرد طبق رای کمیسیون تشکیل شده در نظام وظیفه فرد از انجام اموری مثل حمل اسلحه، رژه، پاسداری و … معاف می باشد.

از این نوع معافیت می توان به عنوان تیر آخر و راحت کردن خدمت سربازی یاد کرد!. این نوع از معافیت خدمت سربازی به دو دسته تقسیم می شوند:

1.معاف از رزم جسمانی:

در این نوع، سرباز از لحاظ جسمی دارای مسائل و مشکلاتی می باشد مثل صافی کف پا که در سال های قبل دارای معافیت دائم بوده است ولی طبق قوانین اکنون خدمت سربازی، معافیت موقت دارد.

2.معاف از رزم اعصاب و روان:

در این نوع از معافیت خدمت سربازی فرد مشمول دارای سابقه روانی و یا مصرف دارو و… می باشد.

نکته: از موضوعات پر بحث سربازان دراین بخش *کارت قرمزی می باشد. که مشاورین مجرب نظام وظیفه راز ماندگار می توانند شما را از شرایط حتی به صورت غیرحضوری مطلع نمایند.

در همه موارد گفته شده بالا کمیسیون تشکیل شده در نظام وظیفه شرایط فرد را در رابطه با این مورد که آیا فرد مشمول خدمت سربازی توان انجام حراست از کشور خود و پاسداری از ارزش ها را دارد یا خیر؟ را مورد بررسی قرار می دهد.

معافیت های اشاره شده رای نهایی کمیسیون نظام وظیفه خدمت سربازی می باشند که در هر یک از معافیت های کفالت و پزشکی و تحصیلی و مددجویان و … متفاوت است. در مقاله های بعدی در رابطه با اینکه چطور، از چه راهی و در چه زمانی نسبت به معافیت سربازی خود اقدام کنیم به بحث خواهیم پرداخت. هم اکنون نیز ارتباط با مشاورین نظام وظیفه راز ماندگار در دسترس کامل شما عزیزان می باشد.

بنابراین زمانی که فرد مذکور تصمیم به شروع روند معافیت خود می گیرد نیاز است از کسی که در این زمینه دارای اطلاعات و آگاهی هایی است، کمک بگیرد تا بیشتر به نتیجه مورد نظر خود نزدیک و موفق به معافیت دائم خدمت سربازی خود بشود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *