[cz_gap height=”90px” id=”cz_52529″ height_tablet=”50px”][cz_title id=”cz_13235″ cz_title=””]

خدمات مشاوره روانشناسی رازماندگار [br] بهترین راهنمایی را از ما دریافت کنید…

[/cz_title][cz_gap height=”90px” id=”cz_52529″ height_tablet=”50px”]

[cz_gap height=”95px” id=”cz_83298″ height_mobile=”1px”][cz_content_box type=”1″ fx=”fx_right” fx_hover=”fx_right_hover” shape=”cz_content_box_full_after” css_animation=”bounceInRight” id=”cz_110583″ sk_overall=”background-color:#dfe5f5;padding:55px 55px 55px 85px;margin-left:-100px;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;box-shadow:0px 0px 30px 0px rgba(6,31,77,0.11);” sk_overall_tablet=”padding-right:30px;padding-left:30px;margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_mobile=”box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;”][cz_title id=”cz_33511″ sk_overall=”margin-bottom:14px;” cz_title=””]

مشاوره روانشناسی (خانواده)

[/cz_title]

بسياري از پژوهش ها نشان داده اند كه آسيب هاي اجتماعي با مهارت هاي ارتباطي رابطه دارند و هدف اصلي برنامه آموزش مشاوره خانواده اين است كه فرصت هايي را فراهم کنيم تا افراد مهارت هايي را بياموزند و بتوانند در رابطه با ساير انسان ها و كل اجتماع به طور موثر، شايسته و مطمئن عمل كنند. همان گونه كه مي توان با مشاوره خانواده مهارت هاي زندگي روش ها و مهارت هاي اصلي و ضروري براي يك زندگي سالم و سازنده است را آموزش ببينيم.

[/cz_content_box][cz_free_position_element hide_on_tablet=”true” hide_on_mobile=”true” css_top=”51.5%” css_left=”-22.5%” id=”cz_32988″][cz_image id=”cz_17832″ image=”626″ sk_css=”background-color:#061f4d;padding:20px;” css_width=”100px”][/cz_image][/cz_free_position_element]
[cz_image image=”1285″ id=”cz_68996″ sk_css=”margin-right:15px;margin-left:-15px;border-radius:15px;position:relative;z-index:0;” sk_css_mobile=”margin-right:15px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;”][/cz_image]
[cz_image image=”7762″ id=”cz_57198″ sk_css_mobile=”margin-right:15px;” sk_css=”border-radius:15px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”85px” id=”cz_83298″ height_mobile=”1px”][cz_content_box type=”1″ fx=”fx_left” fx_hover=”fx_left_hover” shape=”cz_content_box_full_before” css_animation=”bounceInLeft” id=”cz_24886″ sk_overall=”background-color:#afff05;padding-top:55px;padding-right:95px;padding-bottom:55px;margin-right:-100px;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;box-shadow:0px 0px 30px 0px rgba(6,31,77,0.11);” sk_overall_tablet=”padding-right:30px;margin-right:0px;” sk_overall_mobile=”box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;”][cz_title id=”cz_52991″ sk_overall=”margin-bottom:14px;” cz_title=””]

مشاوره روانشناسی (ازدواج)

[/cz_title]

ازدواج موفق حاصل در کنار هم قرار گرفتن چندین عامل مهم است مانند: بهبود تعاملات جنسی و کیفیت زندگی مشترک و به دست آوردن درک بهتر، که درجه اهمیت و اولویت آن‌ها ممکن است درباره افراد مختلف متفاوت باشد. مشاوره ازدواج به زوجینی که قصد ازدواج و یا بهبودی رابطه زناشویی دارند کمک می‌کند درک عمیق تری از یکدیگر داشته باشند.

[/cz_content_box][cz_free_position_element hide_on_t=”true” hide_on_m=”true” hide_on_tablet=”true” hide_on_mobile=”true” css_top=”51%” css_left=”105%” id=”cz_21400″][cz_image id=”cz_74461″ image=”632″ sk_css=”background-color:#061f4d;padding:20px;” css_width=”100px”][/cz_image][/cz_free_position_element]
[cz_gap height=”95px” id=”cz_83298″ height_mobile=”5px”][cz_free_position_element hide_on_m=”true” hide_on_tablet=”true” hide_on_mobile=”true” css_top=”52.5%” css_left=”105%” id=”cz_91206″][cz_image id=”cz_86718″ image=”717″ sk_css=”background-color:#061f4d;padding:20px;” css_width=”100px”][/cz_image][/cz_free_position_element]
[cz_gap height=”95px” id=”cz_83298″ height_mobile=”1px”][cz_content_box type=”1″ fx=”fx_right” fx_hover=”fx_right_hover” shape=”cz_content_box_full_after” css_animation=”bounceInRight” id=”cz_68442″ sk_overall=”background-color:#ffdf0f;padding:55px 55px 55px 85px;margin-left:-100px;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;box-shadow:0px 0px 30px 0px rgba(6,31,77,0.11);” sk_overall_tablet=”padding-right:30px;padding-left:30px;margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_mobile=”box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;”][cz_title id=”cz_106232″ sk_overall=”margin-bottom:14px;” cz_title=””]

مشاوره روانشناسی رایگان

[/cz_title]

امروزه در میان مردم گسترش بسیاری یافته است و مزایای بسیاری دارد. روش مشاوره رايگان روانشناسی بسیاری از مردم را وا می دارد تا با صرف هزینه بسیار كم، از این امكان برای رفع مشكلات روان شناختی خود استفاده كنند. مشاوره رايگان در میان مشاوران نیز محبوبیت زیادی دارد، چرا كه بسیاری از افراد كه قادر به مشاوره حضوری نمی باشند و با این روش می توانند از خدمات مشاوره ای بهره مند شوند.

[/cz_content_box][cz_free_position_element hide_on_tablet=”true” hide_on_mobile=”true” css_top=”51.5%” css_left=”-22.5%” id=”cz_32988″][cz_image id=”cz_17832″ image=”626″ sk_css=”background-color:#061f4d;padding:20px;” css_width=”100px”][/cz_image][/cz_free_position_element]
[cz_image image=”1287″ id=”cz_90540″ sk_css=”margin-right:15px;margin-left:-15px;border-radius:15px;position:relative;z-index:0;” sk_css_mobile=”margin-right:15px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;”][/cz_image]
[cz_image image=”7763″ id=”cz_92161″ sk_css_mobile=”margin-right:15px;” sk_css=”border-radius:15px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”85px” id=”cz_83298″ height_mobile=”1px”][cz_content_box type=”1″ fx=”fx_left” fx_hover=”fx_left_hover” shape=”cz_content_box_full_before” css_animation=”bounceInLeft” id=”cz_78230″ sk_overall=”background-color:#dfe5f5;padding-top:55px;padding-right:95px;padding-bottom:55px;margin-right:-100px;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;box-shadow:0px 0px 30px 0px rgba(6,31,77,0.11);” sk_overall_tablet=”padding-right:30px;margin-right:0px;” sk_overall_mobile=”box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;”][cz_title id=”cz_46530″ sk_overall=”margin-bottom:14px;” cz_title=””]

مشاوره روانشناسی (طلاق)

[/cz_title]

مشاوره طلاق امر بسیار مهمی است که به زوجین کمک می‌کند تا با اتخاذ یک تصمیم درست از آسیب‌های احتمالی آینده پیشگیری کنند، و‌با در نظر گرفتن تمامی جوانب به انجام این امر بپردازند. این مشاوره توسط تیم متخصص درمانی در مرکز مشاوره راز ماندگار برای حل مشکلات بین زوجین و به امید رفع اختلافات انجام می شود و یا با یک مشاوره حقوقی طلاق و جهت آشنایی بیشتر با قوانین و روند طلاق انجام میگیرد.

[/cz_content_box][cz_free_position_element hide_on_t=”true” hide_on_m=”true” hide_on_tablet=”true” hide_on_mobile=”true” css_top=”51%” css_left=”105%” id=”cz_21400″][cz_image id=”cz_74461″ image=”632″ sk_css=”background-color:#061f4d;padding:20px;” css_width=”100px”][/cz_image][/cz_free_position_element]
[cz_gap height=”95px” id=”cz_83298″ height_mobile=”1px”][cz_content_box type=”1″ fx=”fx_down” fx_hover=”fx_right_hover” shape=”cz_content_box_full_after” css_animation=”bounceInRight” id=”cz_24250″ sk_overall=”background-color:#01eeee;padding:55px 55px 55px 85px;margin-left:-100px;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;box-shadow:0px 0px 30px 0px rgba(6,31,77,0.11);” sk_overall_tablet=”padding-right:30px;padding-left:30px;margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_mobile=”box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;”][cz_title id=”cz_96296″ sk_overall=”margin-bottom:14px;” cz_title=””]

کارگاه مشاوره روانشناسی

[/cz_title]

اگر علاقه مند به افزایش مهارت های فردی در زمینه های روان شناسی هستید یکی از موثر ترین راهکار ها شرکت در کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره ی راز ماندگار می باشد . کارگاه‌های آموزشی غالبا با مجوز رسمی و موضوعات کاربردی اجرا می شود که شرکت کنندگان میتوانند با مشاوران تعامل و تبادل نظر داشته باشند .

[/cz_content_box][cz_free_position_element hide_on_tablet=”true” hide_on_mobile=”true” css_top=”51.5%” css_left=”-22.5%” id=”cz_32988″][cz_image id=”cz_17832″ image=”626″ sk_css=”background-color:#061f4d;padding:20px;” css_width=”100px”][/cz_image][/cz_free_position_element]
[cz_image image=”7764″ id=”cz_106695″ sk_css=”margin-right:15px;margin-left:0px;border-radius:15px;position:relative;z-index:0;” sk_css_mobile=”margin-right:15px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”130px” id=”cz_78384″ height_tablet=”70px”]
[cz_gap height=”250px” id=”cz_54277″ height_tablet=”70px”][cz_title id=”cz_45184″ sk_overall=”padding-right:30px;padding-left:30px;margin-bottom:30px;”]

خدمات ما برای شما

[/cz_title][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_14102″ sk_overall=”margin-top:30px;margin-bottom:50px;border-radius:15px;” sk_overall_tablet=”padding:0px;”]

راه حل های مشاوره

[/cz_title][cz_button title=”شروع کنید” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_fill_left” link=”url:http%3A%2F%2Fgoftino.com%2Fc%2FAaySY3|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86″ id=”cz_51554″ sk_button=”font-size:18px;color:#061f4d;background-color:#ffffff;padding-top:15px;padding-bottom:15px;box-shadow:0px 0px 20px 0px rgba(0,0,0,0.15);” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#061f4d;border-style:solid;border-color:#ffffff;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;” icon=”fa fa-angle-left”][cz_gap height=”100px” id=”cz_19173″ height_tablet=”100px” height_mobile=”70px”]

[cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” icon=”fa fa-phone” id=”cz_90170″ sk_icon_before=”color:#061f4d;background-color:#fffffe;margin-top:8px;margin-right:30px;border-radius:55px;RTLmargin-right:0;margin-left:30px;RTL” sk_overall_tablet=”text-align:center;margin-bottom:30px;” sk_icon_before_tablet=”margin-bottom:30px;”]

درخواست تماس با ما

[/cz_title]

[cz_gap height=”7px” id=”cz_87365″][cz_button title=”ارسال درخواست” btn_position=”cz_btn_right cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_fill_left” link=”url:http%3A%2F%2Fgoftino.com%2Fc%2FAaySY3|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3″ id=”cz_22586″ sk_button=”font-size:18px;color:#061f4d;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#061f4d;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;” icon=”fa fa-angle-left”][cz_gap height=”1px” id=”cz_87365″ height_mobile=”30px”]
[cz_gap height=”170px” id=”cz_63669″ height_tablet=”60px”]
[cz_gap height=”20px” id=”cz_52529″][cz_title shape=”image” text_center=”true” id=”cz_79628″ image=”624″ sk_shape=”width:50px;top:24px;left:-55px;transform:rotate(270deg);RTLleft:auto;right:-85px;transform:rotate(90deg);top:-20px;RTL”]

چرا باید راز ماندگار را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید؟

[/cz_title][cz_gap height=”10px” id=”cz_52529″ height_mobile=”20px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_54688″]راز ماندگار با سالها تجربه در زمینه ارائه انواع مشاوره ازجمله مشاوره تحصیلی می تواند راهگشای مسائل و مشکلات پیش روی شما باشد تا با خیالی آسوده به سوی موفقیت گام بردارید.[/cz_title][cz_gap height=”10px” id=”cz_52529″ height_mobile=”40px”]

[cz_title id=”cz_27888″]پروژه انجام شد!

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_title]

[cz_title id=”cz_65682″]1.[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_80561″][cz_title id=”cz_40782″]تخصص

تیم راز ماندگار، متخصص در زمینه ارائه مشاوره روانشناسی و موفقیت تضمینی درتمامی مباحث تخصص دارند که آماده هر نو فعالیت مشاوره به شما عزیزان هستند.

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_80561″]

[cz_title id=”cz_54618″]2.[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_97528″][cz_title id=”cz_80886″]تجربه

سال‌ها تجربه ارائه مشاوره موفق می تواند تضمین کننده آینده ای روشن برای شما باشد.

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_97528″]

[cz_title id=”cz_44149″]3.[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_80561″][cz_title id=”cz_85884″]پشتیبانی

مشاوران ما در تمامی زمینه های مشاوره  در کنار شما و آماده ارائه خدمات مشاوره ای هستند.

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_80561″][cz_gap height=”30px” id=”cz_80561″]

[cz_title id=”cz_35270″]4.[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_97528″][cz_title id=”cz_36371″]مشاوره آنلاین

شما در هر زمان و هر مکانی می توانید با مشاوره خود صحبت کرده و از خدمات ما برخوردار شوید.

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_97528″]

[cz_gap height=”180px” height_tablet=”50px” id=”cz_52451″]
[cz_title shape=”image” text_center=”true” id=”cz_52940″ image=”624″ sk_shape=”width:50px;top:24px;left:-55px;transform:rotate(270deg);RTLleft:auto;right:-85px;transform:rotate(90deg);top:-20px;RTL”]

سوالات متداول

[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_mobile=”10px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_58521″]سوالات متداول اینجا هستند![/cz_title][cz_gap height=”5px” height_mobile=”50px”]

[cz_accordion first_open=”true” id=”cz_11201″ sk_title=”color:#061f4d;background-color:#fffffe;margin-bottom:8px;border-style:none;” sk_active=”color:#ffffff;background-color:#061f4d;” sk_content=”color:#666666;padding:40px 30px 30px;margin-top:-8px;border-style:solid;border-color:rgba(6,31,77,0.5);”][cz_acc_child title=”شماره تلفن خدمات مشتریان چیست؟”][cz_title id=”cz_46972″ cz_title=””]شماره خدمات مشاوره روانشناسی رایگان رازمانگار 58215-021 می باشد.[/cz_title][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”چه كسی به مشاوره نیاز دارد؟”][cz_title id=”cz_49869″]

هركس كه آرزوی واقعی و قلبی برای رشد و بهبود زندگی خود دارد و هركس كه حاضر است از محدودیت های درونی خود آزاد شود. هركس كه در مقطع خاصی از زندگی خود با مشكل خاصی مواجه شود یا دچار تعارض خاصی شود  یا نیاز به راهنمایی تخصصی در زمینه خاصی  داشته باشد.

[/cz_title][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”آیا مشاورات من در معرض عموم قرار می گیرد؟”][cz_title id=”cz_75571″ cz_title=””]

خیر! ویژگی بسیار مهم پرونده های مشاوره روانشناسی این است که اطلاعات شما تنها نزد پزشک و مشاور شما می باشد. همچنین دیگر پزشکان و مشاورین تا زمانی که پزشک شما دستور ندهد قادر به دیدن پرونده ی شما نیستند! همچنین پرونده ی شما بدون اطلاع و اجازه ی شما در معرض عموم قرار نمی گیرد. در این شرایط نیازی به نگرانی از در معرض عموم قرار گرفتن پرونده ی مشاوره ای شما وجود ندارد.

[/cz_title][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”مشاوره در چه محیطی و به چه شکلی است؟”][cz_title id=”cz_63994″]مشاورات شما به شکل پرونده در سامانه  ثبت می گردد و شما می توانید در هنگام ثبت پرونده، موضوع خود را نوشته و مشاور خود را مشخص نمایید. پس از ارسال پرونده، پزشک یا مشاور پرونده ی شما به شما پاسخ خواهند داد.[/cz_title][/cz_acc_child][cz_acc_child title=”آیا من باید برای مشاوره آنلاین هزینه بپردازم؟”][cz_title id=”cz_79482″ cz_title=””]خیر، مشاوره آنلاین رایگان است.

[/cz_title][/cz_acc_child][/cz_accordion]