زیرشاخه های رشته تجربی

در زیر لیست بسیاری از زیرشاخه های رشته تجربی شرح داده شده است که شامل موارد:

 • علوم پزشکی
 • علوم رفتاری و اجتماعی (BEHA)
 • بیوشیمی (BCHM)
 • علوم زیست پزشکی و بهداشت (BMED)
 • مهندسی پزشکی (ENBM)

علوم پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی

پروژه هایی که هدف آن ها بهبود سلامت و طول عمر انسان از طریق اکتشافات جدید در علوم پزشکی برای استفاده بالینی می باشد. که این رشته جزو زیرشاخه های رشته تجربی قرار گرفته است و جزو محبوب ترین زیرشاخه ها می باشد.

زیر مجموعه ها:

 • -تشخیص بیماری
 • -پیشگیری از بیماری
 • -شناسایی و آزمایش داروها
 • -مطالعات پیش بالینی
 • -درمان بیماری

پیشگیری از بیماری: مطالعه فعالیت هایی در زمینه سلامت و پیشگیری از بیماری و تحقیق برای بهبود سلامت عمومی. این مطالعات ممکن است شامل تحقیقاتی برای محافظت از افراد در برابر تهدیدهای سلامتی و پیامدهای مضر آن باشد.

علوم رفتاری و اجتماعی

علم یا مطالعه ای است که به روندهای فکری و رفتاری انسانها و سایر حیوانات در تعاملات آنها با محیط از طریق روشهای مشاهده ای و تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است و جزو یکی از زیرشاخه های رشته تجربی می باشد.

زیر مجموعه ها:

 • -روانشناسی بالینی و رشد روانشناسی
 • -علوم شناختی
 • -علوم اعصاب
 • -روانشناسی فیزیولوژی
 • -جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی

روانشناسی بالینی و رشد (CLN):

مطالعه و درمان اختلالات عاطفی یا رفتاری. روانشناسی رشد مربوط به مطالعه تغییرات رفتاری پیش رونده در فرد از بدو تولد تا زمان مرگ است.

روانشناسی شناختی (COG):

مطالعه شناخت، فرایندهای ذهنی زمینه ساز رفتار، از جمله تفکر، تصمیم گیری، استدلال و تا حدی انگیزه و احساسات است.

علوم اعصاب (NEU):

مطالعات پایه عصبی فرآیندهای شناختی، از جمله یادگیری و حافظه، زبان و فکر، ادراک، توجه و تأثیر می باشد. مغز انسان، عملکرد سیستم های بزرگ مغزی در مقیاس بزرگ تا فرآیندهای میکروسکوپی عصبی شیمیایی را بررسی می کند.

روانشناسی فیزیولوژیک (PHY):

مطالعه مبانی بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار. این زمینه مکانیسم های عصبی درک و رفتار را از طریق دستکاری مستقیم مغز در آزمایش های کنترل شده مطالعه می کند.

جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی (SOC):

مطالعه رفتار اجتماعی انسان، به ویژه بررسی ریشه ها، سازمان ها، نهادها و توسعه جامعه بشری است. جامعه شناسی به کلیه فعالیت های گروهی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی توجه دارد.

بیوشیمی

مطالعه اساس شیمیایی فرایندهایی است که در موجودات زنده رخ می دهد، از جمله فرآیندهایی که این مواد به ارگانیسم ها وارد می شوند یا در آنها تشکیل می شوند و با یکدیگر و محیط، واکنش نشان می دهند. و جزو مواردی است که در زیرشاخه های رشته تجربی طبقه بندی می شود.

زیر مجموعه ها:

 • -بیوشیمی تحلیلی
 • – بیوشیمی عمومی
 • – بیوشیمی دارویی
 • -بیوشیمی ساختاری

بیوشیمی تحلیلی: (ANB)

مطالعه اجزای بیوشیمیایی موجود در سلول یا نمونه بیولوژیکی دیگر است. مطالعه جداسازی، شناسایی و کمی سازی اجزای شیمیایی مربوط به موجودات زنده می باشد.

بیوشیمی عمومی (GNR):

مطالعه فرایندهای شیمیایی و فیزیوشیمیایی، از جمله برهم کنش ها و واکنش های مربوط به موجودات زنده است.

بیوشیمی دارویی (MED):

مطالعه فرایندهای بیوشیمیایی در بدن انسان، با اشاره ویژه به سلامت و بیماری ها است.

بیوشیمی ساختاری (STR):

مطالعه اجزای سازنده، عملکردها و ساختارهای مولکول های سلولی در موجودات زنده است.

علوم زیست پزشکی و بهداشت

این گروه بر مطالعاتی که به طور خاص برای پرداختن به مسائل مربوط به سلامت انسان و بیماری ها طراحی شده است، تمرکز دارد. این شامل مطالعاتی در زمینه تشخیص، درمان، پیشگیری یا اپیدمیولوژی بیماری و سایر آسیب های موجود در بدن انسان یا سیستم های ذهنی است. شامل مطالعات عملکرد طبیعی است و ممکن است عوامل داخلی و همچنین خارجی مانند مکانیسم های بازخورد، استرس یا تأثیرات محیطی بر سلامت انسان و بیماری ها را بررسی کند.

زیر مجموعه ها:

 • -سلول، ارگان و سیستم ها فیزیولوژی
 • -ژنتیک و زیست شناسی مولکولی بیماری
 • -ایمنی شناسی
 • -تغذیه و محصولات طبیعی
 • -پاتوفیزیولوژی

فیزیولوژی سلول، اندام و سیستم (PHY):

این مطالعات مکانیزم هایی را بررسی می کند که در حفظ سلامتی نقش دارند یا در صورت ایجاد اختلال، باعث بیماری می شوند. آنها می توانند شامل مواردی مانند نقش مسیرهای سیگنالینگ سلول درون سلول (درون سلولی) و / یا بین سلول ها (خارج سلول) باشند. روش دیگر، مطالعات در این زیر گروه می تواند حفظ هموستاز در سطح اندام یا کل بدن (به عنوان مثال، کنترل و تنظیم هورمون ها) را بررسی کند. این مطالعات همچنین ممکن است در مناطقی مانند تغییرات مربوط به بیماری، استرس، بیوشیمیایی، مکانیکی یا فیزیکی در سطح بافت، اندام و / یا سلول باشد.

ژنتیک و زیست شناسی مولکولی بیماری (GEN):

این مطالعات مکانیسم های ژنتیکی و مولکولی دخیل در مسیرهای نظارتی را بررسی می کند که عملکرد طبیعی بدن و سلول را حفظ می کنند یا در صورت ایجاد اختلال می توانند منجر به بیماری شوند. این مطالعات می تواند شامل بررسی فعال سازی و غیرفعال سازی ژن ها (به عنوان مثال، عوامل رونویسی یا تنظیم اپی ژنتیک) باشد یا مطالعات کلاسیک شناسایی ژنتیکی را شامل شود.

ایمونولوژی (IMM):

این مطالعات جنبه های سیستم ایمنی بدن را که در حفظ سلامت نقش دارند یا در صورت تغییر منجر به آسیب شناسی می شوند، بررسی می کند. این مطالعات می تواند شامل تحقیقات جدیدی در مورد عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن (به عنوان مثال، فعل و انفعالات سلول های ایمنی و سیگنالینگ) باشد، یا ممکن است بیماری های ناشی از اختلالات در تنظیم سیستم ایمنی بدن (به عنوان مثال، نقص ایمنی یا خود ایمنی) را بررسی کند. از طرف دیگر، این مطالعات می تواند مشکلاتی مانند پیوند در مقابل میزبان یا میزبان در مقابل بیماری پیوند را که در طول درمان بیماری ها یا بیماری های دیگر بوجود می آیند، بررسی کند.

تغذیه و محصولات طبیعی (NTR):

مطالعه مواد غذایی، مواد مغذی و نیازهای غذایی در انسان و اثرات غذا و تغذیه بر بدن است. این مطالعات ممکن است شامل اثرات مواد مغذی طبیعی و مکمل و تغذیه ای باشد.

پاتوفیزیولوژی(PAT) :

این مطالعات در تعیین علل خاص بیماری و مکانیسم های فیزیولوژیکی مسئول توسعه بیماری خواهند بود.

مهندسی زیست پزشکی

پروژه هایی که شامل استفاده از اصول مهندسی و مفاهیم طراحی در پزشکی و زیست شناسی برای اهداف مراقبت های بهداشتی از جمله تشخیص، نظارت و درمان است. کاربردهای برجسته مهندسی پزشکی، شامل ساخت پروتزهای زیست سازگار، دستگاه های مختلف پزشکی تشخیصی و درمانی از تجهیزات بالینی گرفته تا میکرو ایمپلنت، تجهیزات تصویربرداری رایج مانند MRI و EEG ، رشد بافت احیا کننده، داروهای دارویی و بیولوژیک های درمانی است. و در دسته زیرشاخه های رشته تجربی دسته بندی می شود.

زیر مجموعه ها:

 • -بیومتریال و بازسازی کننده پزشکی
 • -بیومکانیک
 • -پزشکی سنسور و تصویربرداری
 • -سلول و بافت مهندسی
 • -زیست شناسی مصنوعی

مواد زیستی و پزشکی احیا کننده (BMR):

این مطالعات شامل ایجاد یا استفاده از مواد زیستی یا مواد زیست سازگار برای ساخت کل یا بخشی از یک ساختار زنده است. این مطالعات می تواند شامل داربست یا حمایت از سلول ها یا بافت های بازساز یا طرح های مهندسی برای ایجاد محیط صحیح برای رشد مجدد باشد.

بیومکانیک (BIE):

مطالعاتی که از مکانیک کلاسیک (استاتیک، دینامیک، مایعات، جامدات، ترمودینامیک ) برای درک عملکرد بافت های بیولوژیکی، اندام ها و سیستم ها و حل مشکلات بیولوژیکی یا پزشکی استفاده می کند. این مطالعه شامل مطالعه حرکت، تغییر شکل مواد، جریان داخل بدن و دستگاه ها و انتقال مواد شیمیایی از طریق محیط و غشای بیولوژیکی و مصنوعی است.

دستگاه های زیست پزشکی (BDV):

مطالعه و / یا ساخت دستگاهی که از الکترونیک و سایر روش های اندازه گیری برای پیشگیری و / یا درمان بیماری ها یا سایر بیماری های داخلی بدن استفاده می کند.

سنسورهای زیست پزشکی و تصویربرداری (IMG):

مطالعه و یا ساخت دستگاه یا تکنیکی است که داده هایی را برای اندازه گیری وضعیت بدن با استفاده از پدیده فیزیکی (صدا، تابش، مغناطیس و غیره) با پردازش الکترونیکی، تجزیه و تحلیل و نمایشگر برای پشتیبانی از پیشرفت ها و رویه های زیست پزشکی استفاده می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *