تاثیرات کرونا بر زندگی

محققان زیادی از حوزه های مختلف به بررسی تأثیرات اپیدمی ویروس کرونا بر فرهنگ و زندگی فردی و اجتماعی مردم و تاثیرا کرونا بر زندگی پرداخته اند. به گفته محققان، جامعه را باید از قبل دوره بحران ویروس کرونا هنگام برنامه ریزی اقدامات مختلف در نظر گرفت. به طور خاص، محققان موضوع منابع اضافی برای آموزش و تعلیم، حمایت از کودکان و جوانان محروم و حمایت از بخشهای هنر و فرهنگ را مطرح کردند.

کرونا نباید به تجربه تعیین کننده یک نسل تبدیل شود

از نظر محققان، کرونا در حال واژگونی کل جامعه است به گونه ای که این امر نه تنها در برخورد با شرایط حاد موجود در جامعه می باشد، بلکه در طولانی مدت منعکس می شود. تأثیر کرونا بر روی کودکان و جوانان ممکن است یک تجربه قابل توجه و در بدترین حالت، تعیین کننده زندگی برای یک نسل باشد. که گاها همراهی و مشاوره روانشناسی مشاوران را می طلبد.

در مواقع بحرانی، توانایی خانواده ها و والدین در حمایت از یادگیری کودکان و جوانان بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد. پیش بینی می شود که نابرابری ها در میان کودکان و جوانان برجسته شود و تفاوت های یادگیری پس از کرونا افزایش یابد. بحران ویروس کرونا ممکن است تأثیرات چشمگیری بر روابط اجتماعی کودکان و جوانان داشته باشد. بعلاوه، مشکلات اقتصادی ناشی از بحران ممکن است فرصت های تفریحی کودکان و جوانان را در آینده محدود کند.

تجارب والدین بر کودکان تأثیر می گذارد

یکی از تاثیرات کرونا بر فرهنگ و زندگی فردی و اجتماعی مردم تجارب والدین بر کودکان می باشد. محققان همچنین نگرانی خود را از تأثیر موقعیت والدین بر فرزندان خود ابراز داشتند. تحقیقات قبلی نشان داده است که شوک هایی که والدین تجربه کرده اند، مانند از دست دادن شغل، بر حضور در مدرسه کودکان نیز تأثیر می گذارد.

همچنین شواهد حاصل از تحقیقات قبلی حاکی از آن است که بحران ها در مراحل بعدی، هم در هنگام ورود به زندگی و هم در هنگام ورود به حرفه کاری، اثرات طولانی مدتی بر جای می گذارند. در زمینه بحران کرونا، قطع مسیرهای مطالعه، انتقال دشوارتر به زندگی شغلی و وقفه هایی در زندگی شخصی، نیز می تواند تأثیرات مشابهی داشته باشد.

ابزارهایی برای بازیابی در پشتیبانی و سرگرمی ها

به منظور به حداقل رساندن تأثیرات منفی، امکان بحث در مورد تجربه با کودکان و جوانان و شناسایی نیازهای حمایت ویژه در یادگیری، روابط اجتماعی یا بهزیستی ذهنی ضروری است و همراهی و کمک مشاوره های روانشناسی را می طلبد.

فعالیتهای تفریحی، کارهای علمی و سرگرمی جوانان، هنرها و فرهنگ نقش مهمی در روند بهبودی دارند. هنر و فرهنگ همچنین می توانند نقش عمده ای در نحوه مواجهه و برخورد مردم با تأثیرات کرونا بر فرهنگ و زندگی فردی و اجتماعی مردم داشته باشد.

اقدامات پیشنهادی تاثیرات کرونا بر فرهنگ و زندگی فردی و اجتماعی مردم

1. محققان تعدادی اقدام برای کاهش اثرات بحران ویروس کرونا بر فرهنگ و زندگی فردی و اجتماعی مردم پیشنهاد کرده اند. اقدامی که می تواند به سرعت انجام شود انجام نظرسنجی از دانش آموزان در آموزش مقدماتی در مورد نیاز به حمایت است. منابع دیگری نیز برای حمایت از دانش آموزان و دانشجویان محروم، بهبود رفاه دانشجویان و توسعه کار جوانان پیشنهاد شده است.

محققان همچنین آمادگی برای بحران های آینده را ضروری می دانند و با این حساب، آنها مطالعه ای را در مورد چگونگی آموزش برای جهت دهی به خود و سرگرمی به کودکان و جوانان و چگونگی افزایش فرصت های حضور افراد مسن در جامعه از طریق دیجیتال فراهم کرده اند.

2. بعلاوه، محققان معرفی بسته ها و برنامه های حمایتی را برای هنرمندان و موسسات هنری مهم می دانند تا بتوانند از طریق آموزش های هنری، ابزاری برای مقابله با بحران تولید کنند، که در این میان کمک و همیاری مشاوران با ارایه مشاوره های روانشناسی امری ضروری می باشد. پیشنهادهای مربوط به اقدامات تا حدی از سیاست هایی كه قبلاً توسط وزارت آموزش و فرهنگ تهیه شده اند پشتیبانی می كند.

وزارتخانه از نظر محققان در تهیه اقداماتی برای مقابله با وضعیت ویروس کرونا می باشد. در سراسر جهان، پاسخ COVID-19 عمدتاً در مورد فاصله فیزیکی پیش بینی شده است، اگرچه متأسفانه در گفتمان رسمی و غیررسمی از این بحث به عنوان فاصله اجتماعی یاد شده است.

تفاوت زیادی بین این دو مفهوم وجود دارد که باید بررسی شود. اما برای اینکه فاصله فیزیکی نیز باعث ایجاد فاصله اجتماعی و عدم ارتباط بین فردی نشود، برخی از شرایط اجتماعی باید برآورده شوند و به طور بی رویه در دسترس قرار گیرند. این موارد، در درجه اول، مهم ترین عامل دسترسی به زیرساخت های اساسی مانند سرپناه، اینترنت و نیازهای اساسی زندگی روزمره است.

3. متأسفانه، در سراسر جهان و حتی در برخی از جوامع پیشرفته، همیشه چنین نبوده است. نابرابری های اجتماعی ریشه دار و حاشیه نشینی اقتصادی منجر به این شده است که بخش عمده ای از جمعیت جهان از اساسی ترین نیازهای انسانی محروم شوند.

مشکل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، چالش مدیریت سریع گسترش COVID-19 در سطح جهانی را تقویت می کند، اما آنچه که نیز ظاهر شده است، نژادپرستی سیستماتیک، به ویژه علیه افراد با نژاد آسیایی، در جوامع مهاجر غربی است. در حقیقت، بسیاری از شواهد حکایت از حملات نژادپرستانه در بسیاری از کشورها را دارد. این یک پدیده جدید نیست.

مجموعه قابل توجهی از شواهد نشان می دهد که در مواقع بحران اعم از اقتصادی، زیست محیطی، امنیتی یا مرتبط با بهداشت، گروه های اقلیت غالباً وجود دارند و در معرض گفتمان ها و شیوه های نژادپرستانه و اغلب خشونت آمیز قرار می گیرند که این امر موجب تاثیرگزاری بحران ویروس کرونا بر فرهنگ و زندگی فردی و اجتماعی مردم دارد.

COVID-19 در حال حاضر انواع مختلفی از نژادپرستی را به ما نشان می دهد که هدف آن مردم آسیا است، از زورگویی سایبری گرفته تا حملات جسمی و انواع تئوری های توطئه بیگانه که نه تنها توسط شهروندان عادی بلکه توسط برخی از سیاستمداران جهان بیان شده است. رهبران هیچ یک از این موارد، با تأکید بر ارتباط بین فرهنگی، درک متقابل، تعامل محترمانه و همبستگی بین جمعی، در خدمت ایجاد برنامه جهت گفتگوی بین فرهنگی نیستند.

امروزه تاثیرات مثبت و منفی کرونا بر سبک زندگی افراد پوشیده نیست و کم و بیش بسیاری از افراد درگیر این همه گیری شده اند. در اینجا مواردی که موجب می شود کرونا تاثیرات فراوانی بر شیوه و سبک زندگی افراد داشته باشد به شرح زیر است:

تاثیرات مثبت:

1. به شما در ایجاد روابط اصیل کمک می کند

یکی از تاثیرات مثبت کرونا بر سبک زندگی افراد، برقراری روابط  اصیل می باشد، در واقع همه ما آنقدر مشغول “زندگی” بوده ایم که باعث شده از بسیاری از آن لحظات واقعی را که باید در کنار عزیزانمان باشیم از دست بدهیم. این می تواند برنامه های شلوغ، دویدن برای تأمین هزینه های زندگی و عجله برای حضور در جلسات فوری باشد.

مطمئناً شاید شما آنقدر خوش شانس بودید که هر از چند گاهی به تعطیلات خانوادگی بروید. اما حتی پس از آن، آیا از آن پرونده های معلق که در ایستگاه کاری خود منتظرند ترسیدید؟ اکنون، وضعیت COVID-19 بر نحوه ایجاد و حفظ روابط شما تأثیر مثبت گذاشته است.

شما باید وقت خود را با خانواده خود بگذرانید و کارهای خود را بهتر برنامه ریزی کنید. این در واقع به شما کمک می کند تا آینده بهتری برای کار و خانواده خود بسازید . با شیوع کرونا در زندگی، ما راه هایی برای ارتباط برقرار کردن با مردم پیدا کرده ایم. با عزیزانتان ارتباط برقرار کنید و گذشته را مرور کنید.

2. تغییر کامل سبک زندگی برای رعایت بهتر بهداشت

امروزه بهداشتی بودن دیگر فقط یک عادت خوب نیست، بلکه مهارتی است که برای زنده ماندن به آن نیاز دارید. زمان تغییر کرده است و مردم اکنون می دانند که حفظ رعایت بهداشت خود، چقدر مهم است.

این تغییر نخواهد کرد و این چیزی است که ما نمی توانیم تغییر دهیم. اما این اواخر اخیرا کرونا همه ما را از چگونگی انجام موراد بهداشتی تر آگاه ساخته است. از دست دادن گرفته تا حفظ فاصله اجتماعی، همه ما تغییر سبک زندگی را دیده ایم. ما یاد گرفته ایم که هنگام سرفه دهان خود را بپوشانیم، پس از لمس هر چیز دیگری دست های خود را ایمن کنیم زیرا می دانیم که اگر این کار را نکنیم چه اتفاقی می افتد. هم چنین در بسیاری از موارد از مشاوره های روانشناسی هم غافل نشویم.

3. نوآوری برای ارتباط برقرار کردن و کمک به یکدیگر

یکی از تاثیرات مثبت کرونا بر سبک زندگی افراد، نوآوری برای برقراری ارتباط  با هم است. این قرنطینه از ایده ها، هک ها، نکات و ترفندهایی برای غلبه بر قفل و کمک به جوامع ما استقبال می کند.

شرکت های سراسر دنیا به فکر ارائه طیف وسیعی از محصولات و خدمات هستند که به شما امکان می دهد به همان اندازه که با تیم های خود و همچنین عزیزانتان ارتباط برقرار می کنید با فناوری های جدید هم ارتباط برقرار کنید. یافتن راه های خلاقانه موجب می شود اجازه ندهد حوصله شما سر برود.

این روش تفکر جدیدی را گشوده است. سازمان ها نمی توانند به طور كلی فعالیت خود را متوقف كنند و هر كدام در حال ارائه ایده های نهایی برای جذب و حفظ مشتری و كارمندان خود هستند.

این امر همچنین می تواند منجر به پیشرفت و نوآوری شود. می بینید که در نوآوری هیچ اتفاقی نمی افتد، اما وقتی محیط آن را می خواهد شما باید منتظر جالبترین ایده هایی باشید که می توانید دنیا را به طوفان بکشید.

منظور از جالبترین ایده ها درست عمل کردن است. کار عاقلانه ای که اکنون باید انجام شود، حفظ آرامش و سلامتی و استفاده از مشاوره های روانشناسی هنگام مراقبت از یکدیگر است. یک روش برای جلوگیری بیشتر از شیوع کرونا، انجام نظرسنجی ها و جمع آوری اطلاعات ارزشمند از مردم است.

سایر تاثیرات مثبت و منفی کرونا بر سبک زندگی

تاثیرات منفی

5. موج جدیدی از ابزارها و نرم افزارها

یکی از تاثیرات منفی کرونا بر سبک زندگی افراد، موج جدید ابزارهای گوناگون می باشد. شرکت ها به ابزارها و نرم افزارهای آنلاین نیاز دارند که می تواند به شما کمک کند این تغییر مسیر را به کلاسهای دیجیتال و فضای اداری مجازی بی نقص تبدیل کنید. در واقی کرونا این درها را به روی برنامه های کاربردی باز کرده است که به شما امکان می دهد گردش کار و فرایندهایی را که هنگام اجرای تیم های خود یا آموزش یا یادگیری دیجیتال بسیار مهم هستند، شناسایی و تقویت کنید.

از ربات های خودآزمایی گرفته تا پروتکل های اضطراری خودکار، این روند همچنین راه را برای سیستم های حضور بیومتریک بدون لمس، ردیابی زمان یا سایر ابزارهای همگانی باز کرده است که اساساً می توانند در آن گام بردارند و جایگزینی برای گردش کار موجود شما باشند تا تجارت شما را به صورت مجازی اداره کند.

مجموعه عمده ای از ابزارها و نرم افزارهایی که می توانند به شما کمک کنند تا از یک بیماری همه گیر دیگر زنده بمانید یا یکی از مواردی که می تواند به شما کمک کند تا در اطراف گردش کار خود کار کنید، مورد استقبال قرار می گیرند اما در کنار این همه مزایا، معایبی هم دارند.

این قفل های بزرگ سازمان ها و کارخانه ها را وادار کرده است تا گامی به سوی دوران رباتیک بردارند تا اقدامی قابل تأمل برای دفاع از چنین همه گیری باشد.

6. جریان از راه دور تبدیل به جریان اصلی شده است

امروزه بسیاری از شرکت ها از راه دور کار می کنند و 100٪ نیروی کار خود را بصورت مجازی آماده کرده اند. حتی بسیاری از دفاتر هم، حضور فیزیکی خود را  کم کرده اند. با قفل شدن شهرها، سازمان های سراسر جهان مجبور شدند این حرکت اجباری را به سمت این قلمرو کار از راه دور انجام دهند.

سرمایه گذاری های انجام شده برای فضاهای بزرگ رو به زوال است و شرکت ها در واقع اجازه نمی دهند موقعیت های جغرافیایی در هنگام استخدام استعدادهای خود در این بین قرار بگیرند. در این مواقع، بهره مندی از مشاوره های روانشناسی برای کمک به افراد در جهت بهبود فعالیت هایشان امری ضروری و مهم است.

نتیجه گیری:

یک محیط دور از دسترس بعضاً مانع از بهره بردن از تمام مزایای کار از راه دور می شود. قرنطینه باعث شده است که همه مشاغل 100٪ از راه دور کار کنند. این امر همچنین به تیم ها کمک کرده تا به یکدیگر اعتماد کنند. شرکت ها در حال ورود به این فرهنگ هستند که به صداقت کارمندان خود اعتماد کنند. همه این موارد می تواند تاثیرات مثبت و منفی کرونا را برسبک زندگی تعیین کند.

با این حال، شاید یکی از اصلی ترین پارادوکس های این همه گیری و تأثیرات کرونا بر فرهنگ و زندگی فردی و اجتماعی مردم این باشد که چالش های فاصله فیزیکی و ایجاد اختلال در سیستم های عادی ارائه خدمات، این باشد که  همبستگی نیز به واکنش های جمعی تبدیل شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *