معافیت بیماری های پوستی

معافیت بیماری های پوستی، در سری مقالاتی که به بررسی معافیت پزشکی پرداخته ایم، هدف اصلی ایجاد شناخت و آگاهی از قوانین و در نهایت بهره مندی از شرایط معافیت بوده است. زیرا بسیاری از مشمولان خدمت سربازی بدون اطلاع از این قوانین، به خدمت سربازی اعزام می شوند. در حالی که شرایط معافیت پزشکی یا حداقل خدمتی راحت تر را داشته اند. در مباحث قبل به بررسی بیماری های عمومی و غدد مترشحه داخلی پرداختیم. دسته ای شایع به نام بیماری های پوستی نیز وجود دارد که اغلب در اطرافیان خود مشاهده نموده اید.

بیماری های پوستی و قوانین مربوط به معافیت پزشکی

اختلالات و بیماری های پوستی انواع مختلفی از نظر مدت زمان و شدت اثر دارند. لذا در ادامه قوانینی که به این بخش مربوط می شوند دارای 29 بند می باشد. شرایط خود را به دقت در این بندها بررسی و در صورت وجود هرگونه سوال با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

 

بیماری های پوستی

بیماری های پوستی و بافت های زیر پوستی

برخی از بیماری های پوستی ریشه در ژنتیک داشته و به طور ارثی به مشمول رسیده اند. در مقابل امکان اکتسابی بودن آن نیز وجود دارد. برخی از این بیماری های درد داشته و برخی ندارند. آنچه مشترک است آسیب های روحی و روانی می باشد که به دلیل بیماری های پوستی بر آنان وارد می شود. در جدول ذیل قوانین مربوط به انواع معافیت پزشکی این نوع بیماری آورده شده است.

بیماری های پوستی معافیت
 

 

 

 

بند1

بیماری پوستی اگزمای شدید و گسترده:

 

1.     اگر مقاوم به درمان و مزمن باشد و در عملکرد شخص در یگان نظامی اختلالی ایجاد نماید:

 

2.     اگر اگزما مقاوم به درمان، مزمن و شدید، در دو دست و دو پا از مچ به پایین باشد:

 

3.     در سایر موارد:

 

 

معافیت دائم

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند2

عفونت و التهاب های قارچی شدید و گسترده پوست مثل نوکاردیازیس، اسپروتریکوزیس و سایر موارد:

 

1.     در حالتی که به درمان مقاومت نشان داده و مزمن باشد:

 

2.     کچلی:

 

 

 

 

 

معافیت دائم

 

معافیت موقت 6 ماهه

 

بند3

هیپرئیدروز (تعرق کف یک یا دو دست و کف یک یا دو پا) شدید، در حالتی که در دمای معمولی اتاق حتی پس از خشک نمودن دست ها، تا 5 دقیقه کاملا عرق کرده و خیس شوند:  

معاف از رزم

 

 

بند4

 

لیکن پلان پوستی و مخاطی شدید و وسیع:

 

نکته: بیماری که در اثر آن ضایعات کوچک، براق و خارش دار کنار هم بر روی پوست ظاهر می شود.

 

معافیت دائم

 

 

 

بند5

بیماری های پوستی پسوریازیس:

 

1.     انورسه یا پسوریازیس های شدید سر و گردن، پسوریازیس های شدید و وسیع که بالای 25% باشد. درگیری شدید کف دست و پاها:

 

2.     در سایر موارد:

 

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند6

 

سل های پوستی:

 

معافیت دائم

 

بند7

 

لوپوس اریتماتوسیستمیک و یا لوپوس اریتماتو تحت حاد یا لوپوس اریتماتودیسکوئید:

 

معافیت دائم

 

 

 

 

بند8

خال های پیگمانته مادر زادی و یا آنژیوم های گسترده و غیر قابل حمل:

 

1.     علاوه بر ایجاد کراهت منظر در سر و صورت، در عملکرد فرد اختلال ایجاد نموده باشد:

 

2.     در سایر موارد:

 

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند9

 

میکوزیس فونکوئید و باقی لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پلاک های بزرگ:

 

معافیت دائم

 

 

بند10

سیکاتریس های جلدی در صورتی که گسترده و بیش از 20% باشد و در سطح بدن و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته و مانع حمل تجهیزات و یا انجام تمرینات نظام باشد. احتمال زخم شدن را داشته و در عملکرد اندام ها اختلال ایجاد نموده باشد:

 

نکته: موارد ذکر شده برای مشمولان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

بند11 سیکاتریس های صورت و گردن در حالی که کراهت منظر شدیدی ایجاد نموده باشد: معافیت دائم
 

 

بند12

ویتیلیگو گسترده صورت و یا هر دو دست به طور تمام یا با گستردگی بیش از 40% تمام بدن:

 

نکته:موارد ذکر شده برای مشمولان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر:

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند13

بیماری های پوستی به همراه عوارض شدید که در اثر اختلالات عروقی ایجاد گشته باشد مثل فلبیت های عمقی و سطحی که با ورم مزمن اندام بدنی همراه باشد:  

معاف دائم

 

بند14

 

هیپودرمیت های ندولر شدید، منتشر، همراه با علائم سیستمیک و مقاوم:

 

معافیت دائم

 

بند15

درماتوزهای اتوایمیون تاولی مادر زادی و اکتسابی و آکرودرماتیت مزمن هالوپو، آکرودرماتیت آنتروپاتیکا، اریتم مولتی فرمی شدید با درگیری مخاطی و عروقی:  

معافیت دائم

 

 

 

بند16

بیماری های پوستی هیپرکراتوز یا میخچه یا زگیل های کف هر دو دست و پا:

 

1.     در مواردی شدید و در حالی که حداقل 30% از هر دست یا پا را درگیر نموده و برابر درمان مقاوم باشد:

 

2.     در موارد ناچیز و خفیف:

 

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند17

فرونکولوز شدید و گسترده که حداقل 40% از بدن درگیر آن بوده و در برابر درمان از خود مقاومت نشان دهد:  

معافیت دائم

 

بند18

بیماری های پوستی که در حین انجام خدمت سربازی یا حساسیت به مواد و ترکیبات شیمیایی ایجاد شده و در برابر درمان از خود مقاومت نشان دهد:  

معافیت دائم

 

 

بند19

بیماری های پوستی کهیر:

 

1.     همراه با آنژیوادم:

 

2.     در سایر موارد:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند20

آلوپسی آراتا همراه با کراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس:

 

نکته:موارد ذکر شده برای مشمولان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر:

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند21

بیماری های پوستی انواع آکنه:

 

1.     انواع کانگولوباتا و فلومینانت توام:

 

2.     آکنه شدید به همراه درگیری صورت و بدن و مقاوم به درمان های معمول:

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند22

 

لیشمانیوز یا همان سالک پوستی فعال:

6ماه معافیت موقت
 

 

 

بند23

سارکوئیدوز:

 

1.     نوع منشتر در صورتی که حداقل 25% از بدن را درگیر نموده باشد:

 

2.     در سایر موارد:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند24

بیماری ژنودرماتوز مانند توبروز اسکلروزیس، رکلین هوزن، آلبینیسم، گزرودرماپیگمانتوزا و پورفیری:  

معافیت دائم

 

 

بند25

ایکتیوز وسیع اکتسابی یا مادر زادی:

 

1.     در صورتی که حداقل 25% از بدن درگیر باشد:

 

2.     25% و کمتر از 25%:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

بند26

لیکن سیمپلکس مزمن:

 

1.     درگیری سطحی بدنی 20-11%:

 

2.     21% و بیشتر از سطح بدن درگیر باشد:

 

 

معاف از رزم

 

معافیت دائم

 

بند27

 

هیدرآدنیت چرکی عود کننده:

 

معاف از رزم خدمات سنگین

 

بند28

طبق قوانین مشمولان با مدارک تحصیلی پزشکی که در موارد بالا سلامتی نداشته باشند، در مراکز درمانی نیروهای مسلح به ویزیت می پردازند.  

معاف از رزم

 

 

 

 

بند29

سایر بیماری ها:

 

·        باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 2 ماده 2 قوانین می باشد.

·        باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 3 ماده 2 قوانین می باشد.

 

·        باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 4 ماده 2 قوانین می باشد.

 

 

معاف از رزم

 

 

6 ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

 

در این مقاله به معافیت بیماری های پوستی که انواع معافیت از رزم، موقت و دائمی را دریافت می کردند، بررسی نمودیم. در صورت وجود هرگونه سوال در زمینه های مختلف خدمت سربازی، می توانید جهت مشاوره نظام وظیفه با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *