بیماری مغز و اعصاب

بیماری مغز و اعصاب و قوانین معافیت پزشکی آن

بیماری مغز و اعصاب در بخش ششم قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا قرار داشته و جزء بیماری های است که قسمت های مختلف بدن را درگیر و نیاز به درمان سریع دارد. مشمولان خدمت سربازی که در حیطه مسائل جسمانی و روانی دچار مشکل هستند می توانند با ارائه درخواست خود به پلیس +10 مبنی بر معافیت پزشکی، از این قوانین بهره مند گردند.

این بخش از قوانین سازمان نظام وظیفه هر آسیبی و صدمه ای که به مغز وارد شده باشد را در بر می گیرد. آسیب به مغز می تواند حافظه و حتی شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این گروه از بیماران تا حد ممکن و بنابه نظر کمیسیون پزشکی نباید در محیط های نظامی، به دلیل خطراتی که هم برای خود و هم برای دیگران دارند، حضور یابند.

در این مقاله به بررسی بیماری مغز و اعصاب خواهیم پرداخت. در صورت وجود هرگونه سوال با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

 

بیماری های مغز و اعصاب

جدول بیماری مغز و اعصاب

در جدول ذیل بندهای قوانین مربوط به بیماری مغز و اعصاب آورده شده است.

  بیماری مغز و اعصاب معافیت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند1

اسپوند یلولیزیس و اسپوند یلولیستزیس و رترولیستزیس:

 

1.     اسپوند یلولیزیس با هر درجه همراه با اختلال و علائم عصبی:

 

نکته: این علائم و اختلال بایستی توسط EMG،NCV،CT و Oblice  مشخص شوند.

 

2.     اسپوند یلولیزیس بدون اختلال و علائم عصبی:

 

3.     اسپوند یلولیستزیس همراه با Bluge دیسک یا دیسک هیدراته همراه با عوارض عصبی:

 

4.     اسپوند یلولیستزیس درجه یک و بدون اختلال و علائم عصبی:

 

نکته: اسپوند یلولیستزیس بالاترین درجه1 (بیش از 25% سطح مهره درگیر باشد) مطابق مورد 3 بند سایر بیماری ها در بخش معافیت دائم قابل رسیدگی است.

 

5.     رترولیستزیس همراه با علائم اختلال و علائم عصبی:

 

 

معافیت دائم

 

 

 

 

معاف از رزم

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

معافیت دائم

 

 

 

بند2

انواع هرنی دیسکال یا Extrusion دیسک:

 

نکته: در رابطه با بیماران بدون عمل، از ستون فقرات ام آر آی گرفته می شود که در صورت ممنوع بودن از میلوگرافی استفاده می شود. انجام این امور در مراکز مورد تایید نیروهای مسلح ضروری می باشد.

معافیت دائم

 

 

بند3

Protrusion ، برجستگی (Bul ging) یا دهیدراتاسیون دیسکال همراه با علائم بالینی یاندول اشمورل:  

معاف از رزم

 

 

 

 

بند4

بیماری مغز و اعصاب لامینکتومی با عمل جراحی همراه با سوابق مستند کلینیکی و پاراکلینیکی:

 

نکته: دیسکتومی به روش لیزر که برای برجستگی (Bul ging) خفیف دیسک انجام شده است:

 

نکته: شرح انجام عمل جراحی بر روی نخاع و دیسک: همی لامینکتومی در صورت ثابت شدن با گرافی یا CT همراه پاتولوژی بافت، براساس مورد 3 بند سایر بیماری ها معافیت دائم است.

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند5

ساکرالیزاسیون، لومباریزاسیون، اسپینابیفیدا و همی ساکرالیزاسیون:  

معاف از رزم

 

 

 

 

بند6

 

تومور های استخوانی ستون فقرات

تومورهای استخوانی خوش خیم ستون فقرات:

 

1.     در صورتی که از نظر حجم و موقعیت اختلال عملی ایجاد نماید:

 

نکته: منظور از اختلال عملی، ایجاد اثرات فشاری وی کانالی نخاعی یا ریشه اعصاب با اثرات تخریبی روی مفاصل (faces joint) است که در MRI یا EMG قابل تشخیص باشد.

 

2.     بدون اختلال عملی:

 

 

معافیت دائم

 

 

 

 

 

معاف از رزم

 

 

 

 

بند7

بیماری مغز و اعصاب انواع شکستگی های مهره:

 

1.     در شرایط حاد برای فرآیند درمان:

 

2.     با کلاپس بیشتر از 25%:

 

نکته: در صورت شکستگی در چند مهره، بیش از 3 مهره یا کلاپس بیش از 25%، طبق مورد3 بند سایر بیماری ها بررسی می شود.

 

 

6ماه معافیت موقت

معافیت دائم

 

 

بند8

بیماری مغز و اعصاب تغییر شکل های مادر زادی جمجمه مانند ماکروسفالی و میکروسفالی و…:

 

1.     همراه با اختلا در عملکرد:

 

2.     بدون اختلال عملکرد:

 

نکته: مقصود از عملکرد، عملکرد مغز است.

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند9

کیست های آراکنوئید و ضایعات مادر زادی با اثر فشاری و توام با اختلال عصبی با یا بدون عمل جراحی:  

معافیت دائم

 

بند10

 

اختلالات عروقی مغز مثل آنوریسم و M.V.A:

 

معافیت دائم

 

بند11

شکستگی های فرو رفته جمجمه بدون سابقه عمل جراحی و فاقد عارضه یا شکستگی های خطی که موجب دیاستازیس نشده باشد:  

معاف از رزم

 

 

 

بند12

سابقه عمل جراحی روی جمجمه و مغز:

 

1.     اگر کمتر از 6ماه از جراحی گذشته باشد:

 

2.     همراه با اختلال عملی و یا علائم عصبی:

 

3.     بدون اختلال عملی و علائم عصبی:

 

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند13

بیماری مغز و اعصاب کمپرسیون های نخاعی به سبب تومورهای استخوانی مهره ها و یا سکل عفونت ها و آراکنوئیدیت ها، تنگی کانال نخاع و… که دارای علائم کلینیکی یا پارا کلینیکی باشد یا به مرحله فلج رسیده باشد:  

معافیت دائم

 

بند14

 

هر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی:

 

معافیت دائم

 

 

بند15

بیماری مغز و اعصاب توراسیک اوت لت سندروم (TOS):

 

1.     در صورت وجود علائم بالینی و پاراکلینیکی بارز:

 

2.     در صورت عدم وجود علائم بالینی از جمله دنده گردنی و…:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

 

بند16

انواع خونریزی های سربر و مننژ:

 

1.     در شرایط حاد روند مراحل درمان:

 

2.     با عارضه عصبی (ارگانیک و غیر ارگانیک):

 

3.     بدون عارضه:

 

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

 

بند17

بیماری مغز و اعصاب تروماهای عصبی:

 

1.     در شرایط حاد روند مراحل درمان:

 

2.     فلج اعصابی که سبب اختلالات عملی و ناتوان کننده شود:

 

3.     صدمات عصبی حسی:

 

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

بند18

 

کیست های مغزی یا نخاعی

وجود کیست های مغزی یا نخاعی:

 

1.     به هر اندازه (عمل شده یا نشده) با اختلال عملی و یا علائم عصبی:

 

2.     بدون اختلال عملی یا علائم عصبی:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند19

بیماری مغز و اعصاب تومورهای سیستم اعصاب مرکزی (CNS) و محیطی:

 

1.     بدخیم:

 

2.     خوش خیم با عارضه اختلال عملی و عارضه عصبی:

 

3.     خوش خیم بدون عارضه عصبی و اختلال عملی:

 

 

معافیت دائم

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

 

بند20

هرگونه عمل جراحی روی ستون فقرات (به جز نسج نرم):

 

1.     در شرایط حاد روند مراحل درمانی:

 

2.     با اختلال عملکردی واضح:

 

3.     بدون اختلال عملکردی واضح:

 

 

6ماه معافیت موقت

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند21

طبق قوانین مشمولان با مدارک تحصیلی پزشکی که در موارد بالا سلامتی نداشته باشند، در مراکز درمانی نیروهای مسلح به طبابت می پردازند: معاف از خدمات سنگین
 

 

 

 

بند22

سایر بیماری ها:

 

1.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 2 ماده 2 قوانین می باشد.

2.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 3 ماده 2 قوانین می باشد.

3.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 4 ماده 2 قوانین می باشد.

 

 

معاف از رزم

 

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

در این مقاله به بررسی بندهای قانون معافیت پزشکی بخش ششم یعنی بیماری مغز و اعصاب پرداختیم. در صورت وجود هرگونه سوال در زمینه خدمت سربازی می توانید جهت مشاوره نظام وظیفه با مشاوران راز ماندگار در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این مقاله بر روی این متن کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *