بیماری قلبی

تقریبا برای هر عضور از بدن آدمی بیماری های مختلفی وجود دارد. قلب و عروق نیز از این مسئله مستثنی نیستند. بیماری قلبی و عروقی یکی از مهم ترین بخش های انسان بوده و از حساسیت زیادی برخوردار است. زیرا مسئولیت پمپاژ کردن خون به تمامی اندام های بدن را بر عهده دارد. لذا اگر مشمول به عارضه ای در این بخش بدنی دچار باشد در خدمت سربازی مشکلاتی در درجات متفاوت هم برای خود و هم برای یگان نظامی خود به وجود خواهد آورد و طبق شرایطی که در ادامه بررسی خواهیم کرد شامل معافیت بیماری قلبی میشوید.

 

بیماری قلبی

بیماری قلبی و عروقی در حال حاضر جزء 3 علت اصلی مرگ و میر و ناتوان کننده بدنی می باشد. این بیماری روز به روز در حال گسترش و نیازمند به تغییر سبک زندگی خود هستیم.

در این مقاله قصد بررسی بیماری قلبی و عروقی را خواهیم داشت. مشمولان سربازی قبل و حین خدمت بر حسب شرایطی می توانند جهت معافیت های پزشکی اقداماتی انجام دهند. در صورت وجود هرگونه سوال تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

جدول بیماری قلبی و عروقی

در جدول زیر به بندهای قانون معافیت پزشکی بیماری قلبی اشاره شده است. با دقت مطالعه و در صورت داشتن عارضه و پرونده پزشکی، تقاضای خود را برای معافیت سربازی از طریق پلیس +10 ثبت نمایید.

بیماری قلبی و عروقی معافیت پزشکی معافیت

بند 1

عوارض عضوی دریچه ای قلب عمل شده یا عمل نشده در صورتی که در مراکز و بیمارستان های مورد تایید به اثبات رسیده باشد:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر اگر اختلال عملکرد قلبی نداشته باشند:

 

نکته: نارسایی متوسط به بالا Moderat To seaver یا دریچه های میترال و آئورت به عنوان اختلال عملکرد قلبی مد نظر می باشد.

 

نکته: پرولاپس دریچه ای که موجب نارسائی نشده باشید یا دارای نارسایی دریچه ای MR-PR در حد Trival یا TR در حد +1 یا Mild باشد:

 

نکته: نارسایی خفیف دریچه آئورت:

 

 

معافیت دائم

معاف از رزم

 

معاف از رزم

معاف از رزم

 بند 2

بیماری قلبی مادر زادی:

 

1.     عمل نشده یا شده همراه با عارضه یا اختلال عملکرد قلبی:

 

نکته: منظور از اختلال عملکرد قلب EF کمتر از 50% و منظور یکی از عارضه های زیر بعد از عمل می باشد:

 

2.     حضور همچنانی اختلال عملکرد دریچه قلب بعد از عمل
باقی ماندن شنت Mild به بالاتر
ایجاد فشار خون ریوی یا پولمونر

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملکرد قلب:

 

3.     بدون عارضه یا اختلال عملکردی:

 

نکته: PFO یک بیماری قلبی مادرزادی بدون عارضه مد نظر است.

معافیت دائم

 

معاف از رزم

معاف از رزم

 

بند 3

 

هر گونه بیماری عروق کرونر در هر درجه و حالت:

 

معافیت دائم

بند 4

بیماری قلبی نارسایی مزمن:

 

1.     در صورتی که EF کمتر از 50% باشد:

 

2.     در صورتی که EF مساوی یا بیشتر از 50% و کمتر از 55% باشد:

 

نکته: برای ثابت نمودن مزمن بودن بیماری به پرونده 6 ماه سابقه بیماری EF بین 50-40 نیاز بوده و در صورت نبود آن با در نظر گرفتن 6ماه معافیت موقت تحت بررسی قرار می گیرد.

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند 5

هر نوع بیماری قلبی مزمن پریکارد، آندوکارد، میوکارد اعم از التهابی، تومورال، مادرزادی و اکتسابی:

 

نکته: برای ثابت نمودن مزمن بودن بیماری به پرونده 6 ماه سابقه بیماری نیاز بوده و در صورت نبود آن با در نظر گرفتن 6ماه معافیت موقت تحت بررسی قرار می گیرد.

معافیت دائم

 

بند 6

بیماری قلبی مادرزادی و اکتسابی، تومورال و التهابی آئورت و سرخرگ های بزگ  سرخرگ بزرگ مانند کوارکتاسیون، آنوریسم ها، آنژِیوها، اتساع سرخرگ های ریوی، کانال شریانی باز، تنگی شریان ریوی اصلی و فیستول های شریانی وریدی در هر مورد عمل شده یا نشده:

معافیت دائم

بند 7

بیماری قلبی ازدیاد فشار خون شریانی:

 

1.     در شرایطی که 60% از اندازه گیری ها، فشار خون بازسیستولیک از 160 میلی متر جیوه و یا دیاستولیک از 100 میلی متر جیوه بالاتر باشد:

 

نکته: مقصود از فشار خون باز این است که بیمار به مدت حداقل 72 ساعت در بیمارستان مورد تایید بستری و توسط هولتر مانیتورینگ مورد بررسی و اثبات قرار گیرد.

 

2.     در شرایطی که 60% از اندازه گیری ها، فشار خون بازسیستولیک از 160-140 میلی متر جیوه و یا دیاستولیک از 90-100 میلی متر جیوه باشد:

 

نکته: داشتن آسیب ارگان های هدف مثل کلیه و عروق نه چشم برای معافیت دائم ضروری بوده و در غیر آن 6 ماه معافیت موقت جهت بررسی در نظر گرفته می شود.

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

بند 8

بیماری قلبی و عروقی ترومبوفلبیت ها:

 

1.     سه بار یا بیشتر عود کرده باشد:

 

2.     درمان شده غیر عود کننده باشد:

معافیت دائم

معاف از رزم

  بند 9

اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستول های فوق بطنی:

 

1.     بیش از تعداد 10 ضربان در هر دقیقه که دائمی و در مراکز و بیمارستان های مورد تایید به اثبات رسیده باشد:

 

2.     تعداد 10-5 ضربان در هر دقیقه:

معافیت دائم

معاف از رزم

بند 10

بیماری قلبی عروقی اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستول های بطنی:

 

1.     تعداد بالای 5 بار در هر دقیقه یا چند کانونی یا چند شکلی، Multi form  2 یا بیشتر پشت هم آمده باشد:

 

2.     با تعداد کمتر از 5 عدد در دقیقه:

معافیت دائم

معاف از رزم

 

 

بند 11

بیماری قلبی عروقی تاکی آریتمی های فوق بطنی:

 

1.     تاکیکاردی دهلیزی که بیش از 140 بار در دقیقه و با 3 ساعت استراحت بهبود نیافته و دوبار به وقوع بپیوندد، فیبریلاسیون دهلیزی، تاکیکاردی های نودال یا جانکشنال و تاکیکاردی های بطنی در هر مورد:

 

2.     تاکی آریتمی بین 140-110:

 

نکته: جهت بررسی نکات بیشتر به سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه شود.

معافیت دائم

معاف از رزم

 

بند 12

بیماری قلبی عروقی اختلال هدایت داخل دهلیزی، بلوک سینوس دهلیزی، وقفه سینوس دهلیزی و سندرم تاکیکاردی و برادیکاردی، سندرم اس.اس.اس، برادیکاردی سینوزال کمتر از 50 ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد ضربان به حد لازم افزایش نیابد:

 

نکته: در صورتی که در مراکز و بیمارستان های مورد تایید به اثبات رسیده باشد.

 

نکته: اثبات برادیکاردی سینوسی با تست ورزش و به روش بروس انجام می گیرد.

معافیت دائم

 

 

 

بند 13

بیماری قلبی عروقی اختلالات هدایتی دهلیزی بطنی:

 

1.     در شرایطی که سبب استفاده از پیس مداوم یا موقت شود:

 

2.     سندرم W.P.W و سایر اختلالات هدایتی:

 

نکته: سندرم یاد شده در صورتی که پاسخی به درمان ندهد بر اساس بند سایر بیماری ها در مورد 3 معافیت دائم مورد بررسی قرار می گیرد.

معافیت دائم

معاف از رزم

بند 14

بیماری قلبی وجود یا سابقه تب روماتیسمی حاد به شرط عوارض پایدار قلبی:  

معافیت دائم

 بند 15 شوک وازوواگال با سابقه سنکوپ های مکرر و تایید بررسی های پاراکلینیک( تست Tilt همراه با مستندات پزشکی تایید کننده)

معافیت دائم

 بند 16 طبق قوانین مشمولان با مدارک تحصیلی پزشکی که در موارد بالا سلامتی نداشته باشند، در مراکز درمانی نیروهای مسلح به ویزیت می پردازند. معاف از خدمات سنگین
بند 17 سایر بیماری ها:

 

1.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 2 ماده 2 قوانین می باشد.

2.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 3 ماده 2 قوانین می باشد.

3.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 4 ماده 2 قوانین می باشد.

معاف از رزم

6ماه معافیت موقت

معافیت دائم

 

در این مقاله به بررسی بیماری قلبی و عروقی پرداختیم. در صورت وجود هرگونه مشکل و سوال می توانید جهت مشاوره نظام وظیفه با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *