کنکور سراسری سال ها است که نقش فیلتر را بازی می کند و داوطلبان را بسته به توانایی و سطحی که دارند غربالگری می نماید. و متناسب با تراز علمی در رشته و دانشگاه مورد نظر به ادامه تحصیل می پردازند. سازمان سنجش هر سال برای کاهش استرس دانش آموزان مطالبی را که از آنان تستی طرح نمی شود منتشر می کند. امسال نیز حذفیات کنکور 1400 اعلام شد.

آگاهی از حذفیات کنکور 1400 کاملا به نفع دانش آموزان می باشد. زیرا در آمادگی هرچه بهتر آنان تاثیرگذار است. در این مقاله به بیشتر به حذفیا کنکور 1400 رشته ریاضی خواهیم پرداخت.

 

 

حذفیات کنکور

 

حذفیات کنکور 1400 رشته ریاضی در دروس اختصاصی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال انتشار حذفیات
فیزیک 1 110209 دهم 97 _تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی و ریز درون تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند. و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنان ضرورتی ندارد.

 

_در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،  محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی مطرح شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا و یا عمود بر هم نیستند. یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 2 111209 یازدهم 98 _تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی و ریز درون تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند. و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنان ضرورتی ندارد.

 

_در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،  محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی مطرح شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا و یا عمود بر هم نیستند. یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شوند، و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 3 112209 دوازدهم 99 _تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها و اطلاعات جزئی و ریز درون تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند. و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنان ضرورتی ندارد.

 

_در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،  محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی مطرح شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا و یا عمود بر هم نیستند. یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

 

_ طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، طرح سوال از بخش های مطالعه آزاد(طبق برنامه وضعیت قرمز) به شرح ذیل، توسط سازمان سنجش مجاز نمی باشد:

 

فصل1: بخش1-4 به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل2:بخش 2-3 به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل3: صفحه 81 از مبحث “ادراک شنوایی” تا آخر فصل به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل4: صفحه 99 و 100 شامل مباحث سراب و پاشندگی نور، صفحه 108 از مبحث “موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی” تا آخر فصل و پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل5: بخش 5-4 به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

فصل6: بخش های 6-3 و 6-4 به همراه پرسش های مربوط به آن در آخر فصل.

هندسه 1 110213 یازدهم 98 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه 2 111213 دوازدهم 99  
هندسه 3 112213 دوازدهم 99  
حسابان 1 111214 یازدهم 98  
حسابان 2 112214 دوازدهم 99  
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم 99  
جبر و احتمال 111215 یازدهم 98  

 

 

حذفیات کنکور

 

دروس مشترک رشته تجربی و ریاضی در حذفیات کنکور 1400

در جدول ذیل حذفیاتی که در دو رشته یکسان هستند، در دروس عمومی و اختصاصی، آورده شده اند.

 

نکته: حذفیات کنکور 1400 مختص امسال بوده و برای کنکور سال های بعد دوباره از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

 

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال انتشار حذفیات
شیمی 1 110210 دهم 97 _پرسش از محتوای”در میان تارنما، افکر نقادانه و آیا می دانید”

_حفظ کردن معادله های شیمیایی.

_حفظ کردن نام و فرمول های شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده.

_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.

شیمی 2 111210 یازدهم 98 _پرسش از محتوای”در میان تارنما، افکر نقادانه و آیا می دانید”

_حفظ کردن معادله های شیمیایی.

_حفظ کردن نام و فرمول های شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده.

_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.

_نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها.

شیمی 3 112210 دوازدهم 99 _پرسش از محتوای”در میان تارنما، افکر نقادانه و آیا می دانید”

_حفظ کردن معادله های شیمیایی.

_حفظ کردن نام و فرمول های شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده.

_رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.

 

_ طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، طرح سوال از حذفیات کنکور 1400 و بخش های مطالعه آزاد(طبق برنامه وضعیت قرمز) به شرح ذیل، مجاز نمی باشد:

 

فصل1: صفحه 1، خود را بیازمایید صفحه 9، پیوند با صنعت صفحه 11، پیوند با زندگی صفحه 31 تا آخر صفحه 32.

فصل2: از آغاز فصل تا صفحه 39 ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون، پیوند با زندگی صفحه 49 و 50، خود را بیازمایید صفحه 62.

فصل3: از آغاز فصل تا صفحه 67، سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زودگداز تا صفحه 73، پیوند با زندگی صفحه 83، با هم بیندیشیم صفحات 85 و 86.

فصل4: از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی.

 

زمین شناسی 111237 یازدهم 98 بیشتر بدانیدها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی 1 110211 دهم 97 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
عربی، زبان قرآن 1 110206 دهم 97 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 111206 یازدهم 98 بخش المعربات الفارسیه

بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن 3 112206 دوازدهم 99 بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم که صفحه 65
دین و زندگی 1 110204 دهم 97 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

 

دین و زندگی 2 111204 یازدهم 98 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

4.     به دلیل اینکه در برخی از شهرها به جای چاپ 98، کتاب چاپ 97 توزیع شد برای رعایت عدالت، طرح سوال از مباحث ذیل مجاز نمی باشد:

_مبحث حرکت زمین و شش خط ادامه آن در صفحه 42.

_صفحه 54 خط 10 از عبارت:

… همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

 

دین و زندگی 3 112204 دوازدهم 99 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

 

 

در این مقاله و مقالات قبل حذفیات کنکور 1400 را به طور کامل مطابق با اعلامیه سازمان سنجش مورد بررسی قرار دادیم. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید با مشاورین تحصیلی راز ماندگار جهت مشاوره رایگان ارتباط حاصل نمایید.

 

برای دانلود این مقاله بر روی این متن کلیک کنید

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *