حذفیات کنکور

کنکور سراسری از بزرگترین رویدادهای آموزشی کشور است که اهمیت بسزایی برای اغلب دانش آموزان رشته های مختلف دارد. سازمان سنجش، که مجری برگزاری و نظارت بر این فرآیند است، هر ساله بسته به شرایط حذفیات کنکور را اعلام می نماید. مطابق همین موضوع حذفیات کنکور 1400 نیز در هفته اخیر منتشر گردید.

حذفیات کنکور می تواند از بخش های مختلف کتب عمومی و اختصاصی باشد. داوطلب شرکت در کنکور سراسری بایستی توجه نماید که از مباحث اعلام شده به هیچ وجه سوالی طراحی نشده و طراح مجاز به این عمل نیست. در صورتی که به طور اشتباه از حذفیات کنکور تستی طراحی گردد، توسط سازمان سنجش بررسی و در صورت تایید، تاثیر منفی آن از بین می رود.

به علت همه گیری ویروس کرونا تغییرات زیادی در برنامه آموزش و پرورش به وجود آمد. و برنامه معلمان دستخوش نوسانات بسیاری شد. برخی از مباحث آنچنان که باید تدریس نشده و یادگیری به خوبی در دانش آموزان انجام نشد.

در این مقاله قصد ارائه مباحث و بخش های اعلام شده در حذفیات کنکور را داریم. در صورتی که از آن دسته از داوطلبانی هستید که حجم زیادی از مطالب را مطالعه نموده اید، برای جلوگیری از اتلاف وقت نسبت به حذفیات کنکور بی توجه نباشید.

 

 

حذفیات کنکور

جدول حذفیات کنکور 1400: دروس مشترک رشته های متوسطه نظری

در این بخش حذفیاتی که بین رشته های مختلف یکسان هستند آورده شده اند.

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال انتشار حذفیات
فارسی 3 112201 دوازدهم 99 طرح سوال از مباحث زیر کتاب فارسی 3 مجاز نمی باشد:

گنج حکمت ها، روخوانی‌ها و شعر خوانی ها

انگلیسی 1 110230 دهم 97 طرح سوال از مباحث زیر کتاب زبان انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نمی باشد:

بخش های what you learned از کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم

 

انگلیسی 2 111230 یازدهم 98  
انگلیسی 3 112230 دوازدهم 99  
جغرافیای ایران 110218 دهم 97 طرح سوال از مباحث زیر کتاب جغرافیای ایران مجاز نمی باشد:

بخش های بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، نقشه ها و مدل ها، توضیحات و یرنویس ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها و واژه نامه های پیوست کتاب.

 

 

حذفیات کنکور 1400: دروس اختصاصی رشته ادبیات و علوم انسانی

در این بخش حذفیات مختص به رشته علوم انسانی در دروس عمومی و اختصاصی آورده شده است.

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال انتشار حذفیات
دین و زندگی 1 110205 دهم 97 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

 

دین و زندگی 2 111205 یازدهم 98 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

4.     به دلیل اینکه در برخی از شهرها به جای چاپ 98، کتاب چاپ 97 توزیع شد برای رعایت عدالت طرح سوال از مباحث ذیل مجاز نمی باشد:

 

_مبحث حرکت زمین و هفت خط ادامه آن در صفحه 47

_صفحه 62 خط 6 از عبارت:

… همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

 

دین و زندگی 3 112205 دوازدهم 99 1.     آیات ابتدایی هر درس صرفا جهت سنجش توانایی قرائت دانش آموزان بوده و مفهوم، ترجمه و محتوای آیات مد نظر نمی باشد.

2.     فعالیت های دارای علامت * ستاره

3.     محتوای بخش های بیشتر بدانیم، دانش تکمیلی، پاورقی ها، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، معرفی کتاب، فیلم و برداشت ها

4.     طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، سه درس پایانی دین و زندگی 3 مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از دروس ذیل مجاز نمی باشد:

درس یازدهم(عصر شکوفایی)، درس دوازدهم(نگاهی به تمدن جدید)، درس سیزدهم(مسئولیت بزرگ ما)

 

عربی، زبان قرآن 1 110207 دهم 97 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 111207 یازدهم 98 بخش البحث العلمی

بخش للمطالعه، صفحات 57 و 58

عربی، زبان قرآن 3 112207 دوازدهم 99 بخش خوب است بدانیم، صفحه 18
علوم و فنون 3 112203 دوازدهم 99 طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، مباحث ذیل مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از این مباحث مجاز نمی باشد:

 

_خود ارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن

فلسفه 1 111226 یازدهم 98 _ پاورقی ها

_ مطالب نوشته شده در حاشیه ها

_ فعالت هایی که با علامت * ستاره مشخص شده اند

_ مطالب مربوط به مطالعه

فلسفه 2 112226 دوازدهم 99 _ پاورقی ها

_ مطالب نوشته شده در حاشیه ها

_ فعالت هایی که با علامت * ستاره مشخص شده اند

_ مطالب مربوط به مطالعه

 

طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، مباحث ذیل مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از این مباحث مجاز نمی باشد:

 

دروس 4، 9 و 12

درس 10 صفحات 78، 79 و 82

درس 11 صفحات 91-89

 

منطق 110223 دهم 97 _پاورقی ها

_حکایت ها

_صفحات “آنچه در این بخش می خوانیم”

_صفحات “عناوین بخش ها”

_فرهنگ اصلاحات

_پیرابندی های آبی ستاره دار

جامعه شناسی 3 112222 دوازدهم 99 طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، مباحث ذیل مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از این مباحث مجاز نمی باشد:

 

مباحث “بخوانیم و بدانیم” ،”ببینیم و بدانیم” و درس 2.

 

جغرافیای 2 111218 یازدهم 98 بخش های بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، نقشه ها و مدل ها، توضیحات و یرنویس ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها و واژه نامه های پیوست کتاب.

 

جغرافیای 3 (کاربردی) 112218 دوازدهم 99
تاریخ 1 110219 دهم 97 1.     تمامی مطالب ذیل عنوان های “بیشتر بدانیم” و “یک توضیح”

2.     تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی

3.     تمامی مطالب مندج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و نمودارها

4.     متن و مطالب تمامی فعالیت ها به خصوص ذیل عنوان های “بررسی “

تاریخ 2 111219 یازدهم 98
تاریخ 3 112219 دوازدهم 99 1.     تمامی مطالب ذیل عنوان های “بیشتر بدانیم” و “یک توضیح”

2.     تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی

3.     تمامی مطالب مندج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و نمودارها

4.     متن و مطالب تمامی فعالیت ها به خصوص ذیل عنوان های “بررسی ”

5.     طبق بخشنامه ارسالی از سوی آموزش و پرورش و به دلیل همه گیری ویروس کرونا، مباحث ذیل مطالعه آزاد اعلام شده و طرح سوال از این مباحث مجاز نمی باشد:

 

درس 1 و 2 کتاب تاریخ 3

روانشناسی 111224 یازدهم 98  

1.     بخش برای مطالعه تمامی دروس

2.     پانویس های انگلیسی تمامی صفحات کتاب

جامعه شناسی 1 110220 دهم 97 مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار 1 110212 دهم 97 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی و آمار 2 111212 یازدهم 98
ریاضی و آمار 3 112212 دوازدهم 99
اقتصاد 110221 دهم 97 قسمت های برای مطالعه، فعالیت های تحقیق کنید، بحث کنید، گفت و گو کنید، بررسی کنید، مقایسه کنید و گزارشی تهیه و ارائه کنید.
جامعه شناسی 2 111222 یازدهم 98 مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”

 

 

در این مقاله حذفیات کنکور 1400، به طور اختصاصی برای رشته ادبیات و علوم انسانی و حذفیات یکسان بین رشته ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم مقاله به ادامه این مبحث خواهیم پرداخت. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید جهت مشاوره رایگان با مشاورین تحصیلی راز ماندگار در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این مقاله بر روی این متن کلیک کنید

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *