به نظر شما زوج های خوشبخت به چه کسانی میگن؟؟

زوج های خوشبخت

به نظر شما زوج های خوشبخت چه افرادی هستند . مثلا اگه با هم همیشه برن بیرون خوشبخت هستن یا اینکه اگه خیلی پول داشته باشن . توی این ویدئو سعی داریم با این موضوع بسیار مهم شما رو آشنا کنیم.